Zkratky

Přehled některých mezinárodně používaných zkratek na vizitkách, pozvánkách a v dopisech:

p.f. pour féliciter blahopřání
p.r. pour remercier poděkování
p.p. pour presenter za účelem představení se
p.p.a. pour annoncer 1‘arrivée oznámení o příjezdu
p.p.c pour prendre congé rozloučení projev
p.c. pour condoléance soustrast, účastí projev
p.p.p. pour prendre part součást, účastí ohlášení
p.f.v. pour faire visitě návštěvy

Pozvánky nebo zvací dopisy
R.S.V.P. repondez s‘ il vous plait odpovězde prosím

Dopisy
P.S. post skriptum po napsaném, douška, dodatek
P.P.S post post skriptum ještě po dodatku

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse