Plánování času

Snažte se využít čas co nejefektivněji a vyhnout se tzv. žroutům času. Při plánování času si všechno pečlivě zapisujte. Budete tím vědět, co v jakou hodinu vás čeká. Snažte se odhadnout, kolik vám daná činnost zabere času. Zpočátku plánujte s určitou mírou rezervy. Čeká- li vás složitý úkol můžete si je rozdělit na více dní po menších částech. Takto rozdělený úkol se nazývá sloní technika. Náročné úkoly si stanovte do doby, kde jste nejméně vyrušován. Na konci dne si zkontrolujte uvedené úkoly na seznamu a jejich plnění. Vždy je nutné mít na paměti stanovené cíle a priority a na jejich základě si stanovit plány. Při plánování se nezaměřujte pouze na práci. Vymezte si prostor na vlastní rozvoj, přátele a rodinu.

Metoda časového snímku

Umožňuje nám plánovat si svůj čas lépe. Člověk si v průběhu týdne zaznamenává veškeré činnosti. Dozvíme se, čím člověk ztrácí během dne nejvíce času, kdy má největší čas na práci, kdy je vyrušován a řadu dalších poznatků.

Z hlediska času rozdělujeme plány na:

  • dlouhodobé plány (10 až 15let) - stanovíme si je proto, abychom dokázali dát svým krátkodobým a střednědobým cílům význam a směr.
  • střednědobé plány (5 let)
  • krátkodobé plány - musíme je znát, abychom věděli, co máme v ten daný čas dělat a jak dlouho na něj máme vyhrazený čas.

Proaktivita

Znamená být o krok vpřed. Proaktivní člověk si uvědomuje, že to co dělá, záleží na jeho rozhodnutí. Být proaktivní znamená převzít odpovědnost za vlastní život, a za věci co se stanou. Reaguje preventivně, stanoví si dlouhodobé cíle a ty jsou jeho motivací. Buďte proaktivní znamená ptát se: Co já můžu udělat? Opakem proaktivního člověka je reaktivní člověk, který má pocit, že dělá všechno a nic. Práce ho přestává bavit a ztrácí motivaci- nemá cíl. Soustředí se na problémy ve svém okolí a na věci, které nemůže ovlivnit.

Metody plánování

Na základě cílů se dělá roční plán (cíle na další rok a plánované akce), měsíční, týdenní a denní plán.

  • Denní plánování - člověk musí v jednom dni splnit denní plány. Plány na další den si doporučujeme naplánovat před odchodem z práce a ne až na začátku dalšího pracovního dne. Úkoly, které jste v daném dni nestihli, přesuňte hned na následující pracovní den. U denního plánování se doporučuje plánovat si 60 % dne, 40 % je na nečekané události a nejrůznější vyrušení.
  • Týdenní plánování - je lepší mít přehled nad týdnem. Pokud se nám něco nepodaří něco stihnout, můžeme jednotlivé úkoly přemisťovat a prohazovat. Tím eliminujeme stres. Týdenní plánování je přehledně zaznamenáno na jednom papíře. Víme, kde jsou mezery a kam co přesunout dle priorit. Je dobré si stanovit den, kdy připravit plán na následující týden. Vyhradit mu minimálně 1 hodinu týdně. Nástroje k přípravě plánu: tužka, guma, papír (jednodušší forma) MS Outlook nebo MS Excel (pro IT nadšence), Smartphony synchronizované s PC ( pro náročné nadšence do technologií).
Zdroj: http://is.muni.cz/th/135399/ff_b/bakalarska_prace.pdf, http://www.softskills.wz.cz/html/time.html

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse