Irena, Bernadeta (Soubirousová), Magnus (ze Skotska)

Dnešního dne slaví v občanském kalendáři svůj svátek Irena. Toto původně řecké jméno vzniklo ze slova eiréné, „mír". Bylo velice časté již ve starově¬kém světě, proto není divu, že se s jeho nositelkami setkáme v kalendáři několikrát. Nejbližší dnešnímu datu jsou sestry Agape, Chionia a Irena, které slaví světový kalendář 4. dubna. Agape a Chionia byly odsouzeny za to, že odmítly jíst obětní pohanský pokrm. Irena byla zatčena, protože ukrývala křesťanské knihy. Soudce nařídil, aby byla poslána do nevěstince. Tam ji však kupodivu nikdo neobtěžoval, trest tedy nevešel v platnost. Nakonec byly všechny tři sestry upáleny a staly se z nich uctívané mučednice.
V církevním kalendáři dnes slaví svůj svátek Bernadeta (Bernadette) Soubirousová. Bernadeta je vlastně ženskou zdrobnělinou k mužskému jménu Bernard, které pochází ze staroněmčiny a v doslovném překladu znamená „statný medvěd".
Patronka dne šního dne byla postavy nijak hřmotné, ale medvědí stateč¬nosti ve svém těžkém životě potřebovala více než dost. Narodila se 17. února 1844 v Lurdech (Francie) a jej í rodiště se díky ní stalo nejslavnějším mariánským poutním místem na světě. Právě zde se mladé a věčně nemocné dívence zjevila 11. února roku 1858 Matka Boží. Nechala se spatřit vícekrát, až 25. února téhož roku označila dívce místo, kde vyvěrá léčivý pramen. Skutečně se brzy na tomto místě odehrálo mnoho zázračných uzdravení a zázraků. Malá Bernadeta si však začala prožívat očistec. Pomlouvačná kampaň ji nešetřila, novináři, ale i knězi ji nazývali vychloubačkou nebo hysterkou a nechtěli uvěřit tomu, co se v Lurdech dělo. Jisté aleje, že se Lurdy brzy staly celosvětovým poutním místem. Aby unikla zvědavosti poutní¬ků, vstoupila Bernadeta 7. července 1866 do kláštera milosrdných sester v Nevers-sur-Loire, kde se věnovala ošetřování nemocných, což pro ni vůbec nebylo jednoduché, neboť sama také trpěla mnoha bolestivými chorobami. Zemřela zcela vyčerpána 16. dubna 1879 ve věku 35 let. Papež Pius XI. ji prohlásil za svatou již 8. prosince roku 1933.
Dalším dnešním oslavencem je patron obchodníků s rybami Magnus ze Skotska. Původním povoláním byl loupežník, ale pak se dal na lepší cestu -obrátil se na křesťanskou víru. Roku 1105 jej jeho příbuzní ve sporu o dědictví zavraždili a jeho ostatky se dostaly až do Prahy.Dnes slavili Keltové svátek sv. Padarna a začínali s pletím zemědělských kultur. Nuže, následujme je.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse