Jak uspět při běžném pohovoru

Způsob jakým mluvíte a jaká témata si vybíráte o vás hodně napoví.

 1. Buďte pozitivně naladěni
  Nestěžujte si na předchozí práci, kolegy, svůj běžný život. Nedělejte ze sebe chudinku. Raději mluvte o tom, že se těšíte na nové příležitosti zdokonalování sebe sama, těšíte se na nové metody a na nové spolupracovníky.
 2. Buďte zdvořilí
  Při příchodu nezapomeňte podat druhému ruku a usmát se. Mluvte spisovně a slušně. Vyhýbejte se hrubým a sprostým výrazům.
 3. Buďte důvěryhodní
  Neprozrazujte soukromé záležitosti druhým hned na potkání. Ztratíte tím důvěru a ukážete, že nedokážete být loajální k podniku, v kterém pracujete popř. ve které byste v budoucnu chtěli pracovat.
 4. Zjistěte si informace o firmě (historii, čím se zabývá, produkty, přečtěte si nějaké články apod.). Nikoho neoslovíte větou:" Myslím, že jste úžasná firma a že mé schopnosti pro vás budou přínosem". Dáte najevo neznalost a nedostatečnou motivaci.
 5. Buďte profesionální
  Nezatěžujte nikoho svým osobním soukromým životem. Vyhněte se povídání o tom, jaký jste byl v dětství rebel, během fotbalové sezóny jsem mimo- takové povídání může o vás napovídat, že může zasahovat do vaši schopnosti dobře pracovat.

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse