Aktivní řeč

Inteligence, vzdělání nebo počet přečtených knih mají malý vliv na to, jak člověk dokáže mluvit. Čtením a učením se zpaměti si rozšiřujeme svou pasivní slovní zásobu, která je pro samotné mluvení téměř nepotřebná. Pro kvalitní konverzaci musíme mít dobrou aktivní slovní zásobu. Proto je nutné mluvit, mluvit a mluvit. Skutečně to jo takto jednoduché, bohužel v praxi téměř nerealizovatelné. Už jen samotný fakt, že svou aktivní slovní zásobu potřebujete zdokonalit znamená, že k mluvení nemáte dostatek příležitostí nebo jich ze strachu nevyužíváte. Naštěstí existuje jiný stejně účinný a navíc méně "násilný" způsob, jak se naučit perfektně mluvit.

Nejprve si vysvětlíme co je aktivní a pasivní slovná zásoba.

Co je to pasivní slovní zásoba?

Pasivní slovní zásoba je databáze slov a slovních spojení pevně a spolehlivě uložená v naší paměti. Je velmi rozsáhlá, bohužel práce s ní je velice pomalá. U běžného člověka obsahuje 30 000 až 50 000 výrazů. Velikost je dána hlavně dosaženým vzděláním a objemem a kvalitou četby. Najít v takto velké databázi jediné slovo může trvat celou sekundu a často i mnohem víc. Možná si říkáte, že najít jedno slovo mezi desítkami tisíc za jednu sekundu je přeci blesková rychlost. Ano, to jistě je, ale ne pokud chceme mluvit. Zkuste si říct následující větu a mezi jednotlivými slovy nechte sekundovou mezeru (můžete ji doplnit známým zlozvykovým "éééé"). "Dnes - Vám - to - velice - sluší. - Mohl - bych - Vás - pozvat - na - kávu?" Je zřejmé, že pasivní slovní zásoba je pro plynulou řeč naprosto nepoužitelná.

Co je to aktivní slovní zásoba?

Aktivní slovní zásoba je také databáze slov a slovních spojení, jen jinde a jiným způsobem uložená. Najít slovo v této databázi netrvá déle než několik desítek milisekund! Její velikost se u běžného člověka pohybuje mezi 4000 až 8000 výrazy. Na rozdíl od pasivní slovní zásoby však její velikost není dána inteligencí nebo vzděláním. Běžně se stává, že člověk se základním vzděláním ji má větší než vědec z Akademie věd. Důvod je prostý. Aktivní slovní zásobu upevňujeme a rozšiřujeme pouze jejím neustálým aktivním používáním. Proto není žádnou záhadou, proč trhovec dokáže být mnohem výmluvnější a ve společnosti oblíbenější než atomový fyzik.

 

Pro zlepšení aktivní slovní zásoby vznikla publikace Mluvte jako mluvčí, která nás má naučit správně artikulovat a debatovat ve společnosti.

Lekce jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely schopnosti přesného, výstižného a plynulého formulování myšlenky. Naučí člověka pohotově reagovat v jakékoli situaci a rychle si vybavovat jména lidí a jiná slova. Pomůže vytvářet nová konverzační témata a naučí sebevědomě obhájit svůj názor.

Pro ukázku jsou zde uvedeny dvě lekce. První s vyřešenými a správně zodpovězenými otázkami a druhá, která je již plně na Vás.

1) Co vidíte na obrázku? Mluvte alespoň minutu bez přerušení. Vyjádřete i své pocity z obrázku.

Batole - mluvte jako mluvčí

Na obrázku je malé batole spící uvnitř obřího prasklého vejce. Mokré vlasy miminka a lesklá vnitřní stěna skořápky mají pravděpodobně vzbudit dojem, že dítě se právě z vajíčka vylíhlo a snaha dostat se na svět jej tak vyčerpala, že usnulo. Tento dojem však kazí fakt, že dítě je oblečené. Z obrázku neumím poznat, zda se jedná o holčičku nebo chlapečka. Docela by mě zajímalo, zda ženy mají lepší schopnost rozpoznat pohlaví u takto malého dítěte například podle obličeje. Já jako muž si umím pouze říct, že růžové dupačky by se hodily spíš pro holčičku. Vajíčko, které bylo použito v této fotomontáži je nejspíš obyčejné slepičí. Dítě obyčejné lidské.. V tuto chvíli už snad uplynula minuta a je tedy na čase přejít k dalšímu příkladu.

2) Odpovězte na otázky bez zaváhání, celými větami a nejlépe nahlas. Vytvořte co nejbohatší odpovědi.

Jaké známky jste měl na základní škole z tělocviku? ...

Odpověď: Na základní škole jsem měl z tělesné výchovy vždy jedničky. Pamatuji si, že v té době jsem byl tělesně velmi zdatný a patřil jsem mezi nejlepší sportovce naší školy. Nebyly sportovní závody, kterých bych se neúčastnil. Pokud bych chvíli hledal, určitě bych doma našel několik starých diplomů a medailí. Mou nejoblíbenější disciplínou byl hod kriketovým míčkem, v tom jsem neměl konkurenci. Vzpomínám si dokonce na můj nejdelší hod, ale to už bych se moc chlubil :-).

3)Doplňte vynechaná písmena. (text: Franc Kafka - Amerika)
K?yž š??t?ác?i?etý Karel Rossmann, kt?rý byl c?u?á?y r?d?či p?slán do A?eri?y, p?ně??dž ho sve?la s?uže?ná a měla s ním dí?ě,...

Odpověď:
Když šestnáctiletý Karel Rossmann, který byl chudáky rodiči poslán do Ameriky, poněvadž ho svedla služebná a měla s ním dítě,...

4) Vymyslete rychle co nejvíce asociací k těmto slovům.
Barva
malíř, plechovka, karoserie, oči, rasa, barva peněz, štětka, váleček, fosforová-světélkující, obarvit vlasy, barvoslepost, teplé x studené barvy, odstín, barvy podzimu, saturace, 32-bitů, vnímání, oči, černobílá TV, paleta, černá-zeštíhlující, křiklavá...

5) Vlastními slovy vysvětlete následující výrazy. (Vytvořte definice.)
hotel

Odpověď:
Zařízení sloužící k přechodnému ubytování. Úroveň hotelů se nejčastěji rozlišuje podle počtu dosažených (imaginárních) hvězdiček od jedné do pěti. Vedle hotelů existují i jiná zařízení pro dočasné ubytování, např. hostely, motely, penziony, ubytovny...

6) Přiřaďte ke každé vlastnosti jméno skutečného člověka nebo fiktivní postavy (z knihy, filmu…)
Krásný - Johnny Depp, Michal Karas
Věrný – Hanička, Alík …

7) Co nejrychleji vytvořte věty, ve kterých použijete následující dvojice slov.
obraz – tlačítko

Teprve po zmáčknutí tlačítka se nedočkavým hostům odkryl vzácný Goyův obraz.

8) Vytvořte co nejrychleji podkategorie k těmto výrazům.
Násobilka - velká, malá
Automobily – osobní, nákladní
Pohlaví – mužské, ženské

 

Text vložen z knihy: www.mluvtejakomluvci.cz.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse