Šimon, Servul a Božena

Dnes má v občanském kalendáři svátek Šimon, ačkoliv byl tradičně slaven spolu s Judou 28. října. Jméno Šimon je hebrejského původu a „slyšící"" či „naslouchající"". Dalo by se říci, že toto jméno se dávalo člověku, který měl dar slyšet, co jiní neslyší. Snad mohl být mystikem. Variantami tohoto jména jsou Simon, Simeon či Simona. Patronem jména je apoštol Šimon zvaný Horlivec, který se narodil někdy kolem zrození Ježíšova. Ještě předtím, než následoval svého Mistra, žil v náboženském společenství zélótů. Proto mu tradice někdy dává ještě přívlastek Zélót a jindy i Kananejský. Po smrti a vzkříšení Krista působil mezi Židy a kázal křesťanskou víru. Jedna tradice říká, že byl sťat, jiná hovoří o tom, že jej rozřízli pilou. Proto šije také za svého patrona vyvolili dřevorubci a lesní dělníci. Podle jiného vyprávění prý Šimon působil spolu s Judou Tadeášem v Sýrii, Mezopotámii a Persii jako misionář, a teprve potom zahynul v Palestině. Oba apoštoly prý ubili kyjem mágové. Vedle již zmíněných dřevorubců je Šimon také patronem pracovníků s kůží, tkalců a zedníků.
V našem církevním kalendáři má svátek Servul z Říma, ačkoli ve světovém tomu tak bude až zítra. Servul nebyl nikdy ani knězem, ani mnichem. Nebyl nijak teologicky vzdělán, a přece pochopil Kristovo evangelium lépe, než zástupy mnohých křesťanských teologů a vzdělanců. Narodil se někdy v 6. století v Římě. Byl od narození ochrnutý, nikdy nic neměl, a tak není divu, že se stal žebrákem. Sedával den co den před kostelem sv. Klementa a prosil o almužnu. Nechával si z ní jen málo, aby zahnal hlad, a hned obdaroval ty, kteří na tom byli ještě hůře než on. Každý den u něho někdo seděl a předčítal mu z bible. Servul neuměl číst ani psát, a přesto znal zakrátko celé Písmo svaté zpaměti. Navíc měl čas o jednotlivých věcech přemýšlet, a tak se z něho stal velice moudrý člověk. Velmi často ubytovával ve svém chudém příbytku různé pocestné, každý u něho nalezl pochopení a podporu. V přítomnosti svých hostů také roku 590 zemřel a podle očitých svědků se jeho duše odebrala přímo do nebe.
Dnes má také svátek Božena, která je v občanském kalendáři slavena 11. února, kdy jsme si připomenuli pověst o Oldřichovi a Boženě.Dnes končí keltský měsíc černého bezu Ruis. Měsíc břízy Beith však začíná až 24. prosince.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse