Aktivní naslouchání

Aktivní komunikace je stále opomíjenou oblastí mezilidské komunikace, i když jde o jednu z jejích základních složek. Umět naslouchat chce cvik.

Tipy

  1. Naslouchejte objektivně. Do komunikace zasahujte objektivně- zaměřte se na obsah slov, ne na přednes a na to zda vám osoba je sympatická či ne.
  2. V naslouchání nepřestávejte a to i v případě, že dané téma vás zrovna moc nezajímá. I na nudném tématu snažte najít něco užitečného.
  3. Zajistěte klidné prostředí. Vyhněte se ruchu televize, odložte rozečtené noviny a naslouchejte váš protějšek.
  4. Věnujte vašemu protějškovi plnou pozornost a oddanost. Nesledujte ostatní dění v místnosti, ale ani to co se děje z okna. Pokud se nemůžete už soustředit a nudíte se, změňte pozici sedu.
  5. Udržte přirozený pohled do očí. Pohyb očima ze strany na stranu značí Váš nezájem. Pokud dlouho nevydržíte se dlouho dívat do očí, můžete pohled krátce odklonit dolů.
  6. Nedělejte rychlé závěry. Vše si poslechněte až do konce.
  7. Nepřerušujte vašeho partnera. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se až domluví.
  8. Ptejte se. Pokud jste něco nepochytili, nebo si nejste jisti, zda jste to pochopili dobře, ptejte se. Ujistěte se, že to chápete správně.
  9. Zpětná vazba. Dávejte signál, že tomu rozumíte (kývání hlavou, změna výrazu obličeje, úsměv- neverbální komunikace). Vytvořte dojem, že mu opravdu nasloucháte.

Tyto typy vám zkvalitní vztahy s okolím a při pracovní schůzce. Procesu naslouchání je věnovat mu značnou pozornost.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse