Panama

Hlavní město: Panama city
Rozloha: 78 200 km²
Počet obyvatel: 3 039 150
Státní zřízení: republika
Měna: panamská balboa, americký dolar (PAB, USD)

Panama se představuje

Ostrůvky jako vystřižené z nejkýčovitějších katalogů, strážný s kalašnikovem u vchodu do hotelu, neuvěřitelné přírodní bohatství v deštných pralesích, zapadlé romantické pláže, španělský folklór a samosprávná indiánská kultura.

Historie

Území Panamy bylo prvně kolonizováno Indiány, ale od počátku 16. století země začala být objevována a okupována Španěly. Kolumbus se svojí lodí se objevil u jejích břehů již roku 1502, což byl začátek její začlenění do španělských kolonií, kde setrvala téměř po 300 let. Jako strategické nejužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem se stala Panama rychle místem čilého obchodního a tranzitního ruchu. V první fázi vznikla mezi oceány silnice, později ji nahradila železnice a na počátku 70. let 19. století se začal naplňovat dávný sen námořníků, když se začal budovat Panamský průplav.

Se stavbou započala Francouzská Všeobecná společnost mezioceánského průplavu, která ale přes značné výdaje na počátku 20. století ekonomicky zkrachovala. V těchto letech ale už byla Panama státem nezávislé Kolumbie, což se nelíbilo USA, které zinscenovaly v zemi revoluci, která vedla k vyhlášení nezávislosti roku 1903 a k přenesení práv a závazků na stavbu kanálu na Spojené státy. Následovalo podepsání smlouvy mezi Panamou a USA, která zaručovala USA kontrolu 16 kilometrů širokého pásma okolo Panamského průplavu. USA vyplatily jednorázový poplatek 10 miliónů dolarů a příslib placení každoročního poplatku ve výši 250 000 dolarů.

Při stavbě železnice a později průplavu zahynulo obrovské množství dělníků na následky malárie a žluté zimnice. I přes tyto útrapy byl ale kanál dokončen a první loď proplula 81,6 km dlouhým kanálem roku 1914. V dnešní době je průplav strategickou tepnou zkracující cestu mezi oceány. Pro narůstající dopravu a nové lodě se stal průplav nedostatečný a tak se v nedávné době začalo s jeho rozšiřováním, ale i přes toto přes něj není stále možno proplouvat s obrovskými kontejnerovými loděmi.

V roce 1979 převzala správu nad průplavem americká vláda Panamě, ale až do prvního dne roku 2000 si ponechala právo kontrolovat proplouvání lodí a vojensky ho bránit.

Stará a nová

Úžasným zážitkem je návštěva Staré Panamy (Panama La Vieja), areálu, kde se fascinujícím způsobem doplňují ruiny původního hlavního města ze 16. století s rozmanitými druhy vlhkomilné flóry. Když toto staré město vyhořelo, nenamáhali se již obyvatelé nějakou opravou, a tak roku 1671 vzniklo o kousek dál na západ město nové – to dnešní.

Poznáníchtivý turista zde může navštívit Muzeum Panamy, které sice není příliš rozsáhlé, ale nabízí jednu kuriozitu. Na listině firem obchodujících s Panamou naleznete razítko a podpis českého Bati.

Hned vedle se nachází Muzeum panamského kanálu. Provází nejenom historií prvních nápadů na vytvoření průplavu, ale i dobovými záběry a zdejšími přírodními zajímavostmi. Další muzeum je přímou součástí prohlídky kanálu. Můžete si sami vyzkoušet proplout Panamským průplavem v simulované kabině nebo vyjet na terasu a pozorovat, jak se na jezeře řadí obrovské lodě jako ve frontě na rohlíky.

Populace

V době sčítání lidu v roce 1990 bylo v Panamě 2,8 mil. obyvatel, z nichž téměř 50% žije ve městech. V hlavním městě se jich odhadovalo ve stejném roce na 704 117. Panamci pocházejí z různých národů a etnik.

Primitivní život indiánských kmenů

Indiáni z ostrova San Blas a provincie Darien fascinují svým primitivním životem původních Kolumbijců, kterému dávají přednost. Vydáte-li se již na kratší nenáročné výlety, můžete posoudit jejich zvyky, zákony, tradice, oblečení a víru, které se vyvíjely po několik tisíciletí.

Vláda

Panamská republika je suverénním nezávislým státem. Státní správa se dělí na tři části: legislativní, výkonnou a justiční. Panama je politicky rozdělena do 9 provincií a 2 samostatných území, tzv. Comarcas, na nichž žijí Indiáni.

Náboženství

V této zemi je absolutní svoboda vyznání, proto je zde velké množství kostelů, chrámů a synagog. Většina občanů jsou však katolíci.

Panama city

<!--[endif]-->

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse