Martina, Česlav, Hyacint a Alexij

V občanském kalendáři má dnes svátek Martina, ačkoliv v církevním tomu tak bylo již 30. ledna. Je ženským protějškem jména Martin, které má po-čátky ve starém Římě a je přídavným jménem ke jménu boha války Marta. Na Martiny bychom si tedy měli dávat pozor.
V na šem církevním kalendáři se dnes sešlo více jmen. Nejprve si připomeneme Česlava. Je to polské jméno a dostával je člověk, který vždy zachovával čest a svým jednáním ji oslavoval. Dnešní světec se jmenoval Česlav z Vratislavi (Wroclaw, Polsko). Narodil se roku 1180 na zámku Laňce u Opole ve Slezsku (Polsko) jako hrabě Czeslaw Odrowaz. Již v útlém mládí si vybral duchovní dráhu a roku 1218 vstoupil do dominikánského řádu. Dostalo se mu té výsady, že jej přijal samotný zakladatel této řehole Dominik. Česlav se brzy stal provinciálem polské řádové provincie a v roce 1224 založil klášter ve Vratislavi a stal se jeho převorem. Vyznamenal se především jako kazatel v Praze a ve Slezsku. Kromě toho vešel do dějin jako zachránce vratislavského hradu před útokem Mongolů. Tento apoštol Slezska zemřel 15. července 1242 ve Vratislavi, kde jej pochovali v kostele sv. Vojtěcha. Ve vratislavské diecézi slaví Česlavův svátek 20. července, ve světovém kalendáři 15. července, pouze dominikánský řád a naše země si jej připomínají dnes.
Stejn ě tak odlišně je slaven i Hyacint Polský, shodou okolností bratr předešle zmiňovaného Česlava. V církevním světovém kalendáři jej totiž slaví až 20. srpna. Dnešního dne si jej kromě nás připomínají ještě diecéze Zhořelec, Berlín a Gurk-Klagenfurt.
Hrabě Hyacint Odrowaz se narodil koncem 12. století v Opoli (Polsko). Stejně jako bratr se vydal na duchovní cestu, také on si zvolil dominikánský řád. Byl to neobyčejně vzdělaný člověk, který studoval v Krakově, Praze a Bologni. Po návratu do vlasti založil četné osady dominikánského řádu. Jeho působnost se natolik rozšířila, že zahrnula vedle Polska i Rusko, Čechy, Moravu, Braniborsko, Slezsko, Prusko a Pomořany. Kromě toho Hyacint neúnavně kázal a všude, kam přišel, šířil evangelium. Po veleúspěšném životě nalezl svou smrt 15. srpna 1257 v Krakově, kde byl také pohřben.
Posjedním dnešním světcem je Alexij z Edessy. Narodil se asi ve 4./5. století v Římě a jeho život je velkou legendou. Podle tradice byl synem bohatého římského patricije. V den své plánované svatby uprchl do Sýrie, kde se živil žebrotou a vše, co získal, ihned rozdal. Později se vrátil do Říma a žil zde 17 let nepoznán jako sluha v domě svého otce, kde spal v koutku pod schody. Podle jiné verze žil jako asketa a nakonec i zemřel v 5. století v Edesse (dnes Urfa, Turecko).

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse