Marta a Božena

Dnešního dne se shodují občanský i církevní kalendář na tom, že má svátek Marta. Ještě před několika lety se o tento den dělila Marta s Boženou. Jmé­no Marta má prastarý původ. Základem je totiž aramejské márthá, „paní"".V Novém zákoně je však ještě jeden výklad tohoto jména, jenž souvisí s příběhem sester Marie a Marty.
Spolu se svým bratrem Lazarem patřily Marta a Marie k nejvěrnějším Ježíšovým přátelům, a on je proto často a rád navštěvoval. Jednou, když opět jejich Mistr přišel, začala se Marta, jak byla zvyklá, starat o pohoštění hosta. Jenomže toho dne bylo práce a starostí tolik, že Marta nevěděla, co dříve. Navíc jí připadlo líto, že její sestra Marie sedí u Ježíše a klidně si poslouchá jeho vyprávění. Obrátila se přímo na Ježíše a řekla mu: „Pane, nevidíš, co mám práce? Řekni jí, ať mi pomůže." A tu jí on odpověděl známou větou, ve které je také skryt další význam tohoto jména: „Marto, Marto, jsi pečlivá (tj. marthá) a staráš se o mnoho věcí. Jedno však je potřebné a Marie si zvolila to lepší- oč nikdy nepřijde." Přeloženo do normálního jazyka, řekl Ježíš, že duchovní život a poznání mají větší význam než domácí práce. Ty jsou sice také nutné, ale nesmí se to s nimi moc přehánět. A Marta za několik let slo¬žila opravnou zkoušku na výbornou. Tehdy totiž zemřel její bratr Lazar. Ježíš byl zrovna na blízku, a když se to dověděl, ihned přispěchal k jejich domu. Tehdy mu Marta s pláčem řekla: „Pane, kdybys tu byl, nezemřel by můj bratr. Věřím, že ty jsi Syn Boží, který přišel na tento svět, aby nás spasil." Marta tak daleko dříve než ostatní rozpoznala Ježíšovo božství; vzkříšení Lazarovo bylo jenom jeho dalším dotvrzením. Následující Martiny osudy tonou v temnotách. Podle jedné verze se dostala až do Francie, kde poblíž Marseille založila klášter, který se stal základem rozvoje křesťanství v Provenci.
Jméno Marta je celosvětově velmi oblíbené, a tak není divu, že je pa-tronkou mnoha řemesel a živností. Především se k ní utíkají hospodyně, kuchařky, služebné, ale i doma zaměstnané ženy, hostinští, majitelé hotelů, sochaři, malíři a plno dalších.
Dříve se v našem kalendáři dělila Marta o svůj svátek s Boženou. Původ jména a oblíbené vyprávění o knížeti Oldřichovi a pradleně Boženě jsme již zmiňovali, nejúplněji na její svátek 11. února.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse