Polibek

Polibek je nejdůvěrnějším druhem pozdravu. Na veřejnosti by se neměly odehrávat polibky milenecké, případně manželské, nejsou- li v podobě zdvořilostní. Muži líbají ženy. Líbají se i ženy. Muži se nelíbají. Tento přátelský polibek se odehrává asi takto: žena muži podá ruku, přiblíží se k sobě obličeji a muž ženu zlehka políbí na tvář. Žena mužovu tvář nelíbá. Jde-li o dvě ženy, zůstává u lehkého doteku tváře na tvář. Blízcí příbuzní se smějí líbat i na ústa, nikdy však ne muž s mužem. To je ovšem otázka potřeby blízkého kontaktu, což je individuální.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse