Hana, Marie a Matylda

Svátek mají Hana, Marie a Matylda; svátek Nanebevzetí P. Marie.
Jméno Hana, které je dnes v občanském kalendáři, má své počátky v hebrejském slově channah a znamená „milostná" nebo „líbezná". Toto prastaré jméno je u nás velice oblíbené a po roce 1948 se stalo i symbolem vzdoru, neboť mnozí rodiče dávali svým dcerám toto jméno podle manželky posledního demokraticky zvoleného prezidenta Edvarda Beneše. Ta se však ve skutečnosti jmenovala Anna a jméno Hana přijala na přání svého chotě.
V církevním kalendáři dnes nacházíme nejslavnější mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie. Odpradávna si dnes lidé připomínají smrt Je¬žíšovy matky, tohoto dne opustila tento svět a sešla se opět se svým synem. Po jeho smrti prý žila u apoštola Jana, nějaký čas pobývala i v Jeruzalémě a odtud odešla zřejmě do Efesu na středomořské pobřeží Malé Asie. Její pobyt dodnes připomíná malá svatyně. Mariánských svátků je v průběhu roku několik. Prvním z nich je slavnost Matky Boží Panny Marie (1. ledna) a dále následují Uvedení Páně do chrámu (2. února), Zvěstování Páně (25. března), Navštívení Panny Marie (31. května), dnešní Nanebevzetí Panny Marie, dále Panny Marie Královny (22. srpna), Narození Panny Marie (8. září) a slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. prosince).
Dal ší dnešní světicí je Matylda nebo také Mechtilda Magdeburská. Narodila se kolem roku 1210 v Magdeburgu (Německo) a své prv.ií mystické zážitky prožila již ve dvanácti letech. Když jí bylo 20 let, začala žít jako bekyně, tj. jako členka náboženské společnosti panen a vdov. Žily bez řeholních slibů a zabývaly se dobročinností, ručními pracemi, opatrováním nemocných, pohřbívaly zesnulé a staraly se o výchovu dívek. Mechtilda byla navíc ještě velmi odvážná a vedle svých povinností si dovolila pranýřovat i nepřístojnosti v církvi. Po celá léta měla neustále mystická vidění, která od roku 1250 zachytila ve svých hymnech a verších. Tyto záznamy jsou vůbec prvními německými zprávami o tamní mystice. Její spis se jmenuje Ďas Čin die Seděn) fliessende Licht (in die Gottheit) - „Plynoucí světlo Boží". Originál se však ztratil a dílo existuje pouze v opisu. Matylda však začala mít velké problémy. Až příliš převyšovala svou dobu a navíc to byla ,jenom žena". Její nepřátelé ji začali brzy pomlouvat a pronásledovat. Nakonec se musela uchý-
lit do cisterci áckého kláštera v Hefte, kde nalezla porozumění a úctu. Zde ži¬la až do své smrti, která přišla někdy v roce 1282 nebo 1294. Dříve končili dnešního dne tzv. „psí dny" - čili nejteplejší období roku.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse