Co napoví oči

Díváte se lidem do očí? Víte, že ženy a muži se dívají rozdílně? Víte, kdy nosit brýle a být přitom zajímaví? Mlčí, ale jeho oči mluví. I tak se dá popsat práce očí. Z pohledu druhého se dá vyvodit mnoho závěrů o úmyslech, poctivosti a charakteru člověka.

Na co se můžeme zaměřit? Tak např. na velikost zorniček, které ovlivňují celkový výraz tváře. V minulosti si lidé dokonce do očí vtírali rulík, aby dosáhli rozšíření zorniček a vypadali zaujatě a atraktivně.

Podle výzkumu se má za to, že existuje přímá vazba mezi velikostí zornic a zájmem. Čím větší zájem, tím větší zornice.

Dále zvětšení zorniček představuje čestnost, upřímnost otevřenost, ale i sexuální zájem, event. požití alkoholu. Naopak stažené zornice mohou znamenat nedostatek zájmu, nedůvěru, nespokojenost, nenávist, nepřátelství, únavu, stres, smutek, ale i kocovinu a eventuálně požití určitých drog.

Pozorování velikosti zorniček je zajímavé především pro lidi, kteří pracují ve službách, protože velikost zornic napoví, zda je zákazník spokojen či ne. Důležité je ovšem nezapomínat na to, že velikost zornic se mění podle intenzity světla. Zvětšují se, když se stmívá, zmenšují se na světle (jiná kapitola jsou děti, ty mají větší zorničky, a také lidé nemocní a pod vlivem léků) Dále u starších lidí je schopnost zornic měnit svou velikost oslabena).

Další aspekt, na který se můžeme zaměřit, je délka pohledu. Při obchodním a formálním setkání, jste-li muž a jednáte-li s jiným mužem, udržujte zrakový kontakt asi 60-70 procent času. Kratší kontakt než uvedený by mohl být vykládán jako známka vyhýbavosti, znepokojení nebo nedůvěry. Delší pohled by mohl vyznít jako agresivní.

Jestliže jste muž jednající se ženou, zrakový kontakt mírně zkraťte asi na 50 procent celkového času rozhovoru. Jestliže jste žena a jednáte s mužem a chcete se prosadit, tak váš pohled malinko prodlužte - asi na 70 procent času. Delší zrakový kontakt vyjadřuje určitou dominanci a sebejistotu, což může někdy muže zneklidňovat a dráždit. Záleží tedy na vás, čeho chcete dosáhnout a jaké duševní rozpoložení u dotyčného chcete vyvolat. Takže kde je pro vás důležité prosadit svoji autoritu, tam je zřejmě delší pohled nezbytný. Máte-li však zájem o spolupráci, bude prozíravější, pokud snížíte intenzitu pohledu.

Při společenských a neformálních setkáních závisí váš zrakový kontakt na tom, co si od setkání slibujete. Máte-li zájem o navázání bližšího vztahu, můžete zvýšit intenzitu pohledu a čas od času svým zrakem klidně cestovat nejen po obličeji, ale i po těle. Chcete-li udržet odstup, chovejte se jako při formálním setkání.

Mimochodem - jinou kapitolou jsou odlišnosti u rozdílných kultur. Například při jednání s Japonci se zcela vyhýbejte pohledu do obličeje a místo toho se dívejte na krk. Tato národní nechuť dívat se do očí vyplývá zřejmě ze zkušenosti z raného dětství, kdy Japonky nosí své děti často na zádech, a tak jsou děti nedostatečně vychovávány k opětování zrakového kontaktu.

Další důležitou kapitolou je nošení brýlí. Těžko se vyhnete nošení brýlí, když máte problémy se zrakem. ale je dobře vědět, že brýle vytvářejí spíše dojem autority a inteligence, než srdečnosti a zájmu o druhého. Proto je možné je využít jako ideální nástroje pro situace, kdy chcete imponovat svou inteligencí, kdy chcete být považování za bystrého. V práci tedy svých brýlí plně využívejte (pozor ale na tvar obrouček, neboť špatným výběrem se rázem z inteligentního člověka může stát pravý opak).

Ve společnosti se - pokud to jde - vyhněte brýlím a raději zvolte kontaktní čočky. Brýle někdy tvoří určitou překážku ke společenskému úspěchu a v navazování partnerských vztahů.

A jak je to s nošením tmavých brýlí v místnosti? Pokud vaše oči netrpí zvýšenou citlivostí na světlo, pak jediným důvodem používání tmavých brýlí je snaha působit izolovaně, extravagantně a povznešeně. Reakce na lidi nosící tmavé brýle je jednoznačně negativní. Vyvolávají v druhých pocit ohrožení, neupřímnosti, klamu a nedostatku zájmu o druhé. Ovšem někdy je opak pravdou. Lidé mohou brýlemi zakrývat vysoký stupeň úzkosti a paniky. Proto raději vždy bez tmavých brýlí.

Tak tedy pamatujte: Krásné oči, hezký pohled a milý úsměv, to je deviza, za kterou nemusíte platit, a přitom s ní můžete tolik získat. Pracujte s ní.

Z knihy:

Evy Filipové - Společenská nápověda

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse