Prokrastinace

Jedná se o chorobné odkládání povinností na později, které je doprovázeno nepříjemnými pocity (úzkost). Česky znamená prokrastice též liknavost nebo otálení. S tímto problémem se do jisté míry každý z nás setká. Pokud nám zabrání v normálním fungování, nastává problém. Liknavost není lenost.

Příčin, které vedou k odkládání práce může být hned několik: obava z neúspěchu, nedostatek času, nechuť k danému úkolu, jiné lákavější činnosti apod.

Jak s ní bojovat


Prokrastinace nevznikne ze dne na den. Je to jakýsi zlozvyk.

Fáze odvykání

  • Přísný režim - sebedisciplína, musíme být silní a nepodlehnout vnitřnímu hlasu, který nás odrazuje od povinností. Uvědomte si „proč" chci úkol splnit. Najděte opravdu důležité důvody a napište si je. Zbavte se věcí, co Vás rozptylují. Tento problém nastává u lidí studujících a pracujících doma. Velmi často podléhají svodům televize, kuchyně či internetu.
  • Něco za něco - forma odměny a trestu. Jaká bude odměna za splněný úkoly? Co se stane když nedokončím úkol.
  • Plánování - při boji nám dobře pomůže vlastní time- management. Úkoly si zapisujte do kalendáře co a kdy máte udělat, poznámky dejte na viditelné místo- na dveře, lednici, PC. Úkol si rozdělte na menší úseky. Odškrtávejte si dokončené úkoly (pocit sebeuspokojení). Ráno se na poznámky pravidelně podívejte, naplánujte si podle nich pracovní den. Večer je zhodnoťt , zda se Vám plán podařil splnit.
  • Nejste na to sami - snažte se domluvit se svým kamarádem, kolegou, manželem nebo vyzkoušejte psychologickou poradnu.

Výzkum

Dle výzkumu z roku 1989 bylo zjištěno, že pro 25 procent dotázaných je prokrastinace významný problém v jejich životě. V USA 40 procent dospělých lidí díky prokrastinaci přišlo k újmě ( zejména návštěva zubaře, oblast osobního zdraví, placení účtů).

Mnohem vyšších hodnot dosahuje výskyt prokrastinace u studentů vysokých škol. Pouze jeden z deseti vysokoškoláků neprokrastinuje. 95 procent vysokoškoláků si přeje vlastní prokrastinační tendenci omezit.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse