Vladařské a státnické tituly

excelence oslovení státních funkcionářů v mezinárodním styku

prezident hlava státu v republice

císař vládce císařství

král vládce v království

vévoda, velkovévoda vládce ve vévodství (velkovévodství)

kníže vládce v knížectví

princ potomek krále (císaře) a následník trůnu

emír vládce emirátu

sultán vládce sultanátu

infant, infantka tituly potomků královského páru, používané zejména ve Španělsku

P.P., Pater Patriae (česky otec vlasti) čestný titul římských císařů

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse