Viktor, Nazarius a Celsus, Samson

Málokteré jméno jde vyložit tak lehce jako Viktor. Latinské victor znamená „vítěz"", k tomu není nutno nic dodávat.Patronem tohoto jména je papež Viktor L, který se narodil ve 2. století v římské provincii v Africe. V době, kdy přišel do Říma a stal se zdejším biskupem, nastává v dějinách křesťanství klidné období. Autorita římského biskupa posiluje, navíc je podpořena principem apoštolského nástupnictví. Tehdy žijící lyonský biskup Ireneus sestavuje seznam římských biskupů, který začíná apoštolem Petrem. Do církve také vstupuje mnoho vzdělanýcha vlivných lidí a v liturgii řečtina ustupuje latině, čímž se křesťanství otevírá širším vrstvám obyvatelstva. Viktor I. se také pokouší sjednotit datum Velikonoc, protože různá centra se v tomto směru výrazně lišila. Papež jde dokonce tak daleko, že hrozí vyloučením všem, kteří nepřijmou římský kalendář. Tento spor tehdy nebyl vyřešen a táhl se až do 5. století. Viktor byl papežem od roku 189 až do roku 199, kdy zemřel.
V církevním kalendáři mají dnes svátek Nazarius a Celsus. Život těchto dvou mučedníků je obestřen tajemstvím. Jedinou jistotou je smrt, která je potkala v době pronásledování křesťanů za císaře Diokletiana. Jejich mrtvá těla byla nalezena roku 395 v zahradě před římskou hradební zdí. Objevil je milánský biskup Ambrož a nechal je přenést do kostela před Římskou branou. Od té doby nese chrám název S. Nazaro. Východní církev slaví památku obou mučedníků spolu s Gervásem a Protásem. Nazarius a Celsus jsou dnes uctívání jako patroni dětí a koní.
V kalendáři má dnes také svátek Samson. Toto jméno věrně reflektuje řecké Sampsón. Počátky jména je třeba hledat v hebrejském Šimšón, ale úplným pravzorem je akkadské slovo šamšu, což znamená „slunce". Samson tak patří k nejstarším jménům světa.
Starozákonní židovský soudce a rek Samson se slunci skutečně podobal. Své vrstevníky udivoval již od dětství svou silou a bohatou hřívou zářivých vlasů, lemujících jeho obličej. Není divu, že když odrostl chlapeckým střevíčkům, utkvělo na něm se zalíbením nejedno ženské oko. Samsona si zvolil sám Bůh, aby ochránil národ židovský před Pelištejci (Filištínci). Boží záměry však málem zhatilo ženské pokolení, kterému byl Samson velice oddán. Kvůli ženě Delíle (Dalile) přišel o svou sílu ukrytou ve vlasech, přišel o zrak a byl potupně uvězněn. Teprve v okamžiku, kdy se ocitl zcela na dně, uvědomil si Samson své poslání a při první příležitosti, když se mu s narostlými vlasy opět navrátila síla, zničil pelištejský královský palác. A tak Samson umíraje zvítězil konečně nad nepřáteli národa svého a vyplnil své božské poslání.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse