Taťána, Ludolf (z Ratzeburgu), Bertold (z Kalábrie či z Limoges)

V občanském kalendáři dnes nalezneme Taťánu. Asi nikoho nepřekvapí, že se jedná o jméno především ruské. Jeho kořeny však musíme hledat až ve starém Římě, kde žil slavný rod Tatiů. A již staří Řekové znali slovo tatttí, které znamenalo „ustanovovat"", „rozdělovat"". Nejvíce toto jméno proslavi­ly literární Taťány Puškina, Turgeněva aj.V c írkevním kalendáři je dnes připomenut Ludolf z Ratzeburgu. Byl bis¬kupem v Ratzeburgu a ví se o něm, že se vzepřel svému vévodovi, nárokujícímu si církevní majetek. Vladař, jak už tak mocipáni umějí řešit podobné situace, dal Ludolfa zatknout a vsadit do vězení. Ludolfovu zdraví to nijak neprospělo, a tak není divu, že brzy po svém propuštění zemřel. Proto je biskup uctíván jako mučedník. S tradiční úctou k tomuto světci se setkáváme především v biskupství osnabrůckém.
Jméno Ludolf nosil i jeden vynikající vědec. Jmenoval se Ludolph van Ceulen a byl holandským matematikem. Narodil se roku 1540 v Hildeshei-mu, zemřel roku 1610. Od roku 1599 byl profesorem vojenského stavitelství. Vypočítal poměr obvodu kruhu k jeho průměru na 20 desetinných míst. Toto číslo 3,1415... je k jeho poctě nazváno číslem Ludolfovým.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse