Soběslav a Dominik

V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Soběslav. Toto jméno, velmi oblíbené v přemyslovském panovnickém rodě, znamená „sobě slavný"", tj. „mající (nějakou) slávu"". V našich dějinách je nosili dva panovníci, Sobě­slav I. (asi 10901140) a Soběslav II. (11281180). Především první v po­řadí se zařadil mezi naše významné vladaře. Dne 18. února roku 1126 se utkalo jeho vojsko s německou armádou v bitvě u Chlumce (nedaleko Ústí nad Labem). Německý panovník Lothar zde utrpěl krutou porážku a Sobě­slav se zachoval jako skvělý diplomat: od zajatého římského krále přijal Če­chy v léno, což byl jeho hlavní cíl, a Lothara velkomyslně propustil, aniž by na něm cokoliv dalšího žádal. Lothar, který měl neustále na paměti haneb­ný výsledek své první vojenské výpravy, se raději v dalších letech českým záležitostem zcela vyhýbal. V c írkevním kalendáři má dnes svátek Dominik, kterého si náš občanský kalendář připomněl již 4. srpna. Tehdy jsme se také dozvěděli více o zakladateli dominikánského řádu svatém Dominikovi.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse