Produktivní čas a biorytmy

Produktivní čas
je čas, ve kterém člověk vynakládá největší energii na svoji práci. Proto je vhodné si na tuto dobu naplánovat složité úkony, protože v tomto čase je vykonáte snadněji a vynaložíte na ně menší úsilí. V době kdy naše produktivita klesá a v době vyrušování např. oběda si stanovte podružné a povzbuzující úkoly. Produktivní čas souvisí s lidským biorytmem. Každý jedinec má své biorytmy a je jimi ovlivňován. Každý cyklus začíná dnem narození a opakuje se v určitých intervalech stále dokola.

Obvykle sledujeme tři cykly biorytmů:

  • Fyzický cyklus biorytmu - nejkratší fáze a probíhá 23 dní. Ovládá tělesnou pohodu - vitalitu, elán, sílu, odvahu, agresivitu
  • Emocionální cyklus - střední fáze a probíhá 28 dní. Ovlivňuje naše emoce - náladu, optimismus, pohodu, tvořivost
  • Mentální cyklus - nejdelší fáze a probíhá 33 dní. Ovlivňuje naši mentalitu - vnímání, bystrost, postřeh, rozhodování, úsudek.

Každý z těchto cyklů kolísat po sinusoidě mezi kladnou a zápornou hodnotou. Kritické dny jsou dny, ve kterých křivka protíná nulovou linii. Ženy více ovlivňuje emocionální biorytmus, muži jsou ovlivňování spíše fyzickým biorytmem.

Podle chronotypu se lidé dělí do dvou skupin:

  • Skřivani (ranní typ) - ranní vstávání jim nedělá větší potíže. Nejproduktivnější jsou v dopoledních hodinách. Jsou pro ně vhodné ranní směny. Večer jsou málo produktivní a cítí se ospale.

  • Sovy (večerní typy) - s brzkým ranním vstáváním mají problémy, produktivní začínají být až kolem desáté hodiny ranní. Jsou pro ně vhodné noční směny. Nejproduktivnější jsou večer.

Většina lidí se nachází někde ve středu. Podle Johna Erica Adaira jsou lidé nejproduktivnější ráno až do desáté hodiny ranní. Ráno je člověk nejvíce odpočatý.Náš chronotyp závisí ve velké míře na genech, našem věku a životním stylu.

Test: Jste skřivan nebo sova tj. ranní nebo večerní typ?

1. V kolik hodin byste vstával/a, kdybyste si mohl/a plánovat svůj denní program?
a) 6.00 - 7.00 1 bod
b) 7.00 - 8.00 2 body
c) 8.00 - 9.00 3 body
d) později 4 body

2. V kolik hodin byste šel/šla spát, kdybyste si mohl/a libovolně naplánovat svůj večerní program?
a) 20.00 - 22.00 1 bod
b) 22.00 - 23.00 2 body
c) 23.00 - 24.00 3 body
d) později 4 body

3. Máte hned po probuzení ( i pokud vstáváte brzy ráno) chuť k jídlu?
a) rozhodně ano 1 bod
b) spíše ano 2 body
c) spíše ne 3 body
d) rozhodně ne 4 body

4. Jestliže musíte ráno vstávat v určitou hodinu, jste závislý/á na buzení budíkem?
a) zcela nezávislý/á 1 bod
b) spíše nezávislý/á 2 body
c) spíše závislý 3 body
d) zcela závislý 4 body

5. Jak čilý/á se cítíte ráno během první půl hodiny po probuzení?
a) velmi čilý 1 bod
b)během několika minut dobře 2 body
c) trochu ospalý/á 3 body
d) silně ospalý/á 4 body

6. Jsou „ranní" a „večerní" typy lidí. Za jaký typ se vy sám/sama považujete?
a) jednoznačně ranní 1 bod
b) více ranní než večerní 2 body
c) více večerní než ranní 3 body
d) jednoznačně večerní 4 body

Vyhodnocení:
6 - 11 bodů inklinujete k rannímu typu, čím méně bodů, tím více jste „skřivanem"
11 - 18 bod jste průměrný typ, váš chronotyp není vyhraněný
19 - 24 bodů inklinujete k večernímu typu, čím více bodů, tím více jste „sovou"

Produktivita práce

Je souhrn fyzických i duševních schopností člověka, které vykonává. Produktivitu práce ovlivňují různé faktory : přírodní a klimatické podmínky, technologie, kvalifikace pracovníků a jejich motivace, organizace zařízení. Do určité míry ji ovlivňuje nedostatečný odpočinek a přepínání se.

Ukazatelé produktivitu práce :

  • Jednofázové analýza

    - určitou veličinu porovnáváme k jednomu faktoru např. čistý zisk na jednoho pracovníka
  • Vícefázové analýza - ukazuje poměr skutečné hodnoty výstupu na kombinovaných vstupech, převážně práce a kapitálu. Nevýhodou je, že se z ní nedá zjistit, který z faktorů se na zvýšení nebo snížení produktivity podílel.

10 nejúčinnějších způsobů jak být opravdu produktivní

1. Buďte proaktivní
- předvídejte věci dopředu. Produktivní člověk věci ovlivňuje, přizpůsobuje se jim a řídí je.

2. 30dní k vytvoření návyku - pokud se chcete naučit smysluplné návyky vyzkoušejte 30 dní k vytvoření návyku. Stanovte si ho a každý den bez vynechání si ho poctivě zkoušejte. Neustále si ho připomínejte a stanovte si k němu motivaci.

3. Soustřeďte se na to nejdůležitější - vyberte si ve svém osobním i pracovním životě to nejdůležitější a vše ostatní minimalizujte. Pracujte na věcech, které vám přinesou největší úspěch z dosaženého výsledku.

4. Soustřeďte se na to, co děláte - omezte své žrouty času - emaily, internet, zvonící telefonát, skype, ICQ. Věnujte se plně své práci a přestaňte vnímat své okolí.

5. Udělejte každý den několik nejdůležitějších úkolů - stanovte si úkoly na další den podle důležitosti. Po jejich splnění budete mít radost, že jste udělali vše, co jste v daný den udělat mohli.

6. Správná motivace - někdy se nám do práce nechce, v tomto případě přijde na řadu motivace. Na jejím základě vznikne povzbuzení k práci.

7. Optimismus - dodá vám potřebnou radost z práce. Povzbudíte tím sebe i okolí. Nenechte projevit své negativní myšlenky, které by vás mohli od práce odradit.

8. Zdravotní stav - pečujte o své zdraví. Špatný zdravotní stav způsobuje únavu, méně produktivity a nesoustředění se.

9. Pracujte méně - v podstatě nezáleží na tom kolik dané činnosti věnujete času, ale záleží na výsledku. Věnovaný čas využijte naplno s maximálním nasazením. Zbylý čas věnujte své rodině a svým zájmům.

10. Práce a život jako koníček - nemusíte se do práce nutit, protože je zároveň vaším koníčkem. Práci vykonáváte rádi a s nadšením.

 

 


Zdroj: http://www.psvz.cz/zidkova/doc/urcete_si_svuj_chronotyp.pdf (test) http://cs.wikipedia.org/wiki/Produktivita, http://www.promagazin.cz/10-nejucinnejsich-zpusobu-jak-byt-opravdu-produktivni

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse