Přestřižení pásky

Zdůrazňuje slavnost aktu zahájení.
Páska se aranžuje již ráno před akcí a pak už nikdo až do přestřižení nesmí vstoupit. Přestřižení pásky mají na starosti dva nejvyšší přítomní. Hierarchicky vyšší osoba zaujímá pozici vpravo. Jsou- li přítomné manžely, budou partneři stát po jejich levici a půlkrok za nimi. Dbají na ti, aby páska nespadla na zem.

Pokud je přítomna třetí osoba ( předsedkyně, dozorčí rady apod.) bude stát asi krok za úrovní jejich partnerů/-ek , po levici se svým partnerem.

Vlastní přestřižení pásky

Po slovech nejvyššího „zahajuji..." apod. mu podá nůžky (vždy se drží špičkami dozadu).
Přitom může partner předsedkyně pomoci držet pásku.
Potom předsedkyně odebere nůžky, obejde svého partnera a podá je druhému nejvyššímu.
Ten mlčky odstřihne a nůžky předsedkyni vrátí.
Partner předsedkyně pomáhá chránit odstřižek.

Ustřižená páska se uloží do eurorámu ( vzpomínka na akt).

 

Zdroj: asistentka.cz

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse