Pankrác, Nereus a Achilleus

Dnes se shoduj í oba kalendáře na tom, že má svátek Pankrác. V lidové pranostice je jedním ze tří „zmrzlých mužů". Význam tohoto jména tomu však příliš neodpovídá. Základem je totiž řecké slovo pankmtion, jež znamenalo „celkový závod" nebo „víceboj", mnozí badatelé také vycházejí ze slova pankratés a překládají je jako „vševládný".Dnešní Pankrác je patronem dětí, to ve Francii, a prvokomunikantů. Pomáhá také mladým rostlinám a květům, proti bolestem hlavy a křečím a také proti křivé přísaze. Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malá Asie). Legenda vypráví, že se narodil v rodině váženého křesťana, jeho matka zemřela hned po jeho narození a otec o rok později. Žil proto u svého strýce Dionýse a odešel s ním do Říma. Zrovna v té době však císař Diocletianus velmi tvrdě pronásledoval křesťany, přiznání se k této víře se rovna¬lo smrti. Mladý Pankrác se však nezalekl, své vyznání nijak neskrýval, a tak byl brzy zajat a uvězněn. Jeho věznitelé mu nabídli život, když se své víry vzdá. Chlapec se však ani ve svých čtrnácti letech nedal přesvědčit, a smrt přišla vzápětí -12. května roku 304 byl Pankrác veřejně sťat. Jeho tělo zachránila jedna statečná žena, která je odnesla do římských katakomb. Nad hrobem postavil papež Symach v roce 500 na Pankrácovu počest kostel, dnes zde stojí bazilika sv. Pankráce. Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě, především pak v Německu.
Církevní kalendář dnes představuje ještě další dva patrony, Nerea a Achilla. Jméno Nereus již není používáno a jeho vysvětlení je velmi problematické. Achilleus nebo také Achilles se však stále používá v románských zemích a jazykovědci se domnívají, zeje předřeckého původu. Znamená prý, že jeho nositel je „synem hada". Jméno proslavil především slavný řecký hrdina před Trójou, který byl jako miláček bohů nezranitelný. Až na tu svou patu, do které ho trefil jiný řecký hrdina Paris.
V kalendáři zmiňovaní Nereus a Achilleus byli také vojáky, ale římskými. Sloužili zřejmě ve vojsku již zmíněného císaře Diocletiana. Když oba přestoupili ke křesťanství, byli krutě zavražděni. Jejich hrob se prý nacházel v Domitilliných katakombách, kde ve 4. století vybudovali křesťané kostel k jejich poctě. Jejich ostatky jsou pod hlavním oltářem tohoto kostela, který se nyní jmenuje kostel sv. Nerea a Achillea (Piazzale Numa Pompilio, Řím).
Podle keltského kalendáře stromů dnes končí měsíc vrby Sail.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse