Olivie, Oliver, sv. Andělé strážní a Galina/Halina

V občanském kalendáři dnes nalézáme půvabné jméno Olivie, alf svátek může slavit i Oliver. Obě jména mají asi stejný základ v latinském slově oli­va. Nositel tohoto jména je pak vykládán jako „pěstitel oliv"". Patron ů tohoto jména je v kalendáři více. Připomeňme si nejprve zástup¬kyně žen. První Olivie byla mučednicí a žila ve 2. století v Brescii (Itálie). Svátek slavila již 5. března. Druhá Olivie byla také umučena, žila v 10. sto¬letí v Itálii a zemřela v Tunisu. Tu si připomíná kalendář 10. června. Více o těchto nešťastnicích není známo.
Více informací máme o mužském zástupci pomyslných olivářů. Patro¬nem tohoto jména je Oliver Plunket a svátek má 12. července. Narodil se někdy v roce 1629 v Loughcrew (Irsko) v urozené rodině. Studoval v Římě, a protože to byl skutečně nadaný mladík, stal se již ve svých 39 letech arci¬biskupem v Armaghu a primasem Irska. Setkával se však s mnoha těžkost¬mi a problémy, poněvadž katolíci neměli tehdy v zemi na růžích ustláno.
Král Karel II., jehož otec Karel I. byl v roce 1649 popraven, se ujal trůnu v roce 1660, ale jeho vláda byla omezována parlamentem. V roce 1673 byl přijat protikatolický zákon zvaný TestAct. Jím byli katolíci vykázáni takřka do ilegality, a tak mohl od roku 1674 biskup Oliver ve své funkci působit je¬nom tajně. Bylo jenom otázkou času, kdy spadne klec úplně, státní mašiné¬rie podporovala všechny formy udavačství. Účel, jako již mnohokrát v ději¬nách, světil prostředky. Ochotný udavač se pochopitelně brzy našel a nepravdivé obvinění u soudu na sebe také nenechalo dlouho čekat. „Ve-lezrada," zněl konečný verdikt soudu. Trest byl strašlivý: arcibiskup Oliver Plunket byl 11. července roku 1681 oběšen a jeho tělo bylo poté ještě roz-čtvrceno. Mezi svaté byl přijat 12. října roku 1975.
C írkevní kalendář si dnes připomíná svaté Anděly strážné. Že máme ně¬jaké ochránce, věří lidé již od pradávna. Křesťanští teologové se domnívají, že anděl (latinsky angelus) je vyšší duch nadaný silou rozumu a vůlí, který vyniká nad člověka. Některé filozofické směry jsou přesvědčeny, že skuteč¬ně existují bytosti, jež představují jakýsi mezičlánek mezi člověkem a Bo¬hem. Židé se opírají o zapsaná zjevení andělů ve Starém zákoně a islám ta¬ké počítá s jejich existencí. Anděl čili mal-ak je slovo původu etiopského a znamená „posel". Podle koránu byli andělé stvořeni z ohně, což je činí vyššími než člověk, neboť ten byl stvořen z hlíny. Jak je tedy patrné, počí¬tají s anděly a jim podobnými bytostmi i jiná náboženství než křesťanství. Asi každý z nás by mohl potvrdit, že nějakého toho ochránce má - vždyť po kolika jenom událostech si musíme přiznat, že to mohlo dopadnout ještě hůře, nebýt toho anděla strážného!Dnes bychom v kalendáři nalezli také ruskou Galinu a její ukrajinský ekvivalent Halinu. Obě jména mají shodný původ v řeckém slově galéné, jež znamenalo „klid a mír". Vezmeme-li však za východisko latinské slovo gallus, „kohout", nedospějeme k tak lichotivému výkladu.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse