Nina, Antonín (Maria Claret), Rafael a Roman

V občanském kalendáři dnes nalézáme jméno Nina. Toto jméno má trojí původ. Dnes je známe jako jméno ruské, ale kořeny má prastaré. Ninos totiž bylo jméno zakladatele asyrského státu a také jeho hlavního města, které se později nazývalo Ninive. Podle další možnosti je základem jména španělské slovo niňo, jež znamená „dítě" nebo „panenka". Jiná verze praví, že jde o odvozené jméno od Antonína, který má dnes také svátek ve světovém i našem církevním kalendáři.Podle pověsti byla prý jedna Nina sicilskou básnířkou žijící ve 2. polovině 13. století a je pokládána za nejstarší italskou poetku. Podle tradice se do ní zamiloval básník Dante dá Maiano a poslal jí znělku, v níž ji vyznal lásku, kterou prý ona opětovala.Jak již bylo řečeno, má v církevním kalendáři svátek Antonín. Toto jméno je latinského původu a označovalo příslušnost ke slavnému římskému rodu. Původní význam jména je „přední, čelný a vynikající".
Dnes je v kalendáři připomenuta památka Antonína Marii Clareta. Narodil se 23. prosince 1807 v Sallentu (Španělsko). Ve svých 28 letech přijal kněžské svěcení a asi od roku 1843 působil jako lidový misionář. Snažil se získat pomocníky pro svou misijní činnost, a kvůli tomu založil i nejdůležitější španělský misijní řád - Řád synů Neposkvrněného Srdce Mariina, zvaný klaretini. Antonín však neomezil svou činnost pouze na svou vlast, byl jmenován také arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Jeho význam neobyčejně vzrostl, když se stal v roce 1857 zpovědníkem královny Izabely II. Španělské a od roku 1859 i prezidentem Escorialu, španělského královského zámku u Madridu. Slavný Antonín Claret zemřel cestou na první vatikánský koncil dne 24. října roku 1870 v cisterciáckém klášteře Fontfroide v jižní Francii. Jeho ostatky byly později přeneseny do Vich ve Španělsku a jsou od té doby uctívány v tamější katedrále. Papež Pius XII. svatořečil významného lidového misionáře a zakladatele řádu dne 7. května roku 1950.
Dříve měl v kalendáři svátek také společník archanděla Michaela a Gabriela Rafael. Od roku 1969 však je spolu s Gabrielem přesunut k archandělu Michaelovi na 29. září.
Ve světovém kalendáři má dnes svátek také Roman. Toto jméno má latinský původ a znamená „Říman".
Dnešní oslavenec ale pocházel z Rouenu (Francie). Žil v 6. a 7. století a mezi lety 626-38 byl biskupem. Legenda ze 14. století o něm vypravuje, že s pomocí k smrti odsouzeného zločince spoutal nebezpečného draka, který sužoval celé okolí. Od té doby býval na svátek sv. Romana každoročně propouštěn jeden trestanec (privilegium sv. Romana).

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse