Na koncertě a jinde

Koncert

Pro návštěvu koncertů platí obdobné obecné zásady jako pro divadlo. Vyvarujeme se ovšem jakýchkoli projevů během produkce. Jsme-li nachlazeni, kýcháme nebo kašleme, na koncert nechodíme. Bereme-li s sebou děti, musíme mít jistotu, že jsou opravdu slušně vychované a disciplinované a dokáží sedět, často více než dvě hodiny, v klidu. Na koncertě se tleská po provedení celého díla, ne po jednotlivých větách skladby. Při obzvlášť vydařených, strhujících koncertech jsou společensky tolerovány temperamentnější projevy uznání,např. volání bravo, dupání.


Kdy se tleská na koncertě filharmonie a kdy ne, a naopak, kdy přestat tleskat při děkovačce.
Na koncertě třeba filharmonie tleskáme až po skončení celého díla, ne po jednotlivých větách nebo částech. Tímto bychom mohli rušit hudebníky ze soustředění. V programu máme jednotlivé věty pojmenovány, to podle rytmu a nálady skladby. Spočítáme si, kolik jich je, a když jsou všechny, pustíme se do potlesku.Některé národy tleskání vůbec neznají.Hluchoněmí tleskají tím , že otáčejí dlaněmi obou rukou. Během děkovačky neodcházíme, je to nezdvořilé vůči těm kteří účinkovali.

Kino

Návštěvu kina nepokládáme za výjimečnou společenskou událost. Stačí oblečení běžné na veřejnosti. Ve svých reakcích bychom se měli tlumit, v tomto případě ostatní návštěvníky rušíme.

Premiéry

Výjimečnou příležitostí jsou filmové premiéry. Vstup na ně je obvykle na pozvánky. Významu této události by mělo odpovídat společenské oblečení.

Vernisáž

Vernisáž je francouzského původu a znamená slavnostní otevření výstavy uměleckých děl. Její součástí je obvykle úvodní proslov a krátký umělecký program a prohlídka, případně pohoštění.Při prohlídce nic nahlas nekritizujeme a to i v případě, že se nám vystavená díla nelíbí. l zde je obvyklý vstup na pozvánky. Oblečení při vernisáži bývá méně formální, protože vernisáže se konají v jakoukoli denní dobu, málokdy večer. Vernisáži se velice podobá křest knihy, obvykle pohovoří nakladatel, potom literární vědec a na řadu přijde i autor samotného díla. Velmi často jsou přizvány celebrity, aby cédečko či knihu pokřtily sektem. Po proslovech nastává autogramiáda. Konec bývá zakončen přípitkem.

 

V Kině, na koncertě s Ladislavem Špačkem
Zdroj:rádio impuls

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse