Meyers- Brigga Type indicator - osobnostní test

Myers- Briggs Type Indicator - osobnostní test
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) test typologie osobnosti. Název je odvozen od jejich zakladatelek Katheriny Cook Briggs a její dcery Isabel Briggs Myers. Tento test vytvořily během 2. světové války vycházející z teorie Carla Junga. Test se využívá při osobních pohovorech, výběrech zaměstnanců a pro osobní vývoj apod. Z testu vyplývá, že lidé se navzájem odlišují a to ve čtyřech hlavních oblastech. Tyto odlišnosti nazvaly preferencemi

1. Vnímání okolního prostředí
Introvert je zaměřen více sám do sebe. Žije více svým vnitřním životem. Je velmi vnímavý a přemýšlivý. Mají méně přátel, ale o to více si jich váží. Dokáže se dobře soustředit.
Extrovert je společenský a závislý na komunikaci. Často preferují své názory, je velmi otevřený a impulsivní.

2. jak dokážeme získat informace (smysly, instrukce)
3. Jak dokáže zpracovat informace(myšlení, cítění)
4. Životní styl (usuzování, vnímání)

Temperamenty

Temperament je spjat se vzrušeností, mírou odpovědi určitého člověka na různé podměty.Typy temperamentů vytvořil Hippokrates asi 460-370př.n.l.byl lékař středověkého Řecka. Podle něj lze člověka charakterizovat jako směs čtyř základních tělesných šťáv.

• Krev-sanguis
• Žluč-cholé
• Černá žluč- melan-cholé
• Sliz- phlegma

Známe tedy 4 typy temperamentů.

Cholerik tento člověk rychle a snadno vzplane, zpravidla však také jeho vzteky rychle přestanou. Život si řídí určitými hesly a ty se snaží dodržovat. Je v podstatě zásadový člověk. Je netrpělivý., nesnese pocit porážky.

Melancholik tento člověk bývá často smutný, pesimistický , uzavřený. Nerad se dělí o své myšlenky a nápady. Občas propadá chmurným náladám, nevysvětlitelné úzkosti. Má malé sebevědomí a trpí pocitem méněcennosti. Vyznačuje se i dobrými vlastnostmi. Melancholici jsou dobrými přáteli, kterým se můžete svěřit. Vhodným zaměstnáním jsou psychologové, umělci. Nevhodné vedoucí pozice.

Flegmatik je klidný, těžko se dá vyvést z míry, málokdy spěchá. Představuje klidnou osobnost. Ke svým přátelům se chová slušně, ohleduplně. Umí udržet tajemství. Brání se změnám, nedává najevo své city.

Sangvinik je čilý, spolehlivý, optimistický, společenský. Má rád ve svém životě vzrušení. Svoje životní zážitky dokáže barvitě vyprávět. Má rád přirozený fyzický kontakt s lidmi. Ideálním zaměstnáním jsou vedoucí pozice. Je velice kreativní a nápaditý, ale často je nedokáže dotáhnout do konce. Jako přítel bývá nestálý a nespolehlivý.

Na základě preferencí vzniká 16 osobních typů.

ISTJ (Introversion, Sensing, Thinking, Judgment = Introvertní smyslový typ usuzující s převahou myšlení) - Správce
Zastoupení v populaci: 7%, z toho 4,5 % muži a 2,5% ženy
Nejvýraznější vlastnosti: svědomitost
Ideální zaměstnání: správce, úředník, statistik, inženýr
Slavné osobnosti: George Washington(1732-1799, americký voják a politik, první prezident USA), Herbert Hoover ( 1874-1964,americký politik a 31. prezident USA )
Popis: zodpovědný, svědomitý, uzavření, drží se striktních pravidel a velmi neradi riskují. Prohřešky proti pravidlům netolerují. Jejich pracovní výkon je efektivní a jsou velice výkonní. Má přehled v oblasti systému, společnosti a hierarchie.

ISTP ( introvertní smyslový typ s převahou myšlení) - Kutil
Zastoupení v populaci: 4% ( 3% muži a 1% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: zručnost
Ideální zaměstnání: technik, konstruktér
Slavné osobnosti: Tom Cruise( americký herec, scénárista, režisér, producent), Clint Easwood ( americký producent, režisér a herec)
Popis: klidný, uzavřený a má rád svůj klid, oplývá technickou zručností, neradi probírají své pocity s druhými a jejich rady neberou příliš vážně.

ISFJ (introversion, sensing, feeling, judgment)- Ochránce
Zastoupení v populaci: 6,5 % ( 2% muži a 4,5 % ženy)
Nejvýraznější vlastnosti: loyalita
Ideální zaměstnání: učitel, terapeut, výživový poradce, zdravotnictví
Slavné osobnosti: Matka Tereza (1910-1997, humanitární pracovnice, katolická misionářka) Robert E. Lee (1807-1870, americký generál)
Popis: citlivý a věrný člověk, udržuje blízké kontakty se svými známými, nerad je středem pozornosti a nerad riskuje, snadno se urazí, rád pečuje o svoji rodinu, vyznačuje se skvělou pamětí- osoby, situace.

ISFP - Skladatel
Zastoupení v populaci: 5,5 % ( 2,5 % muži a 3% ženy)
Nejvýznamnější vlastnost: cit pro estetičnost
Ideální zaměstnání: veterinář, designér, skladatel, spisovatel, sochař, malíř
Slavné osobnosti: Fred Asteire (1899-1987, americký zpěvák, herec, tanečník), Paul McCartney ( britský hudebník, zpěvák, skladatel, pobýval ve skupině The Beatles)
Popis: má velké umělecké a estetické cítění, oplývá kreativitou, má velkou fantazii, empatický. Jeho zápory jsou plachost a nerozhodnost.

INFJ - Umělec
Zastoupení v populaci: 2% ( 1% muži, 1% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: empatie
Ideální zaměstnání: kněz, designér, herec, režisér
Slavné osobnosti: Mel Gibson americko- australský herec, producent, scenárista) Nicole Kidman ( americko- australská herečka, získala cenu Oskara), Jamie Foxx ( americký herec, zpěvák a bavič)
Popis: velice kreativní člověk, často mění své nálady, často o sobě pochybuje, dokáže pochopit a vyslechnout své okolí, je dobrým rádcem, má rád řád a pořádek.

INFP - Snílek
Zastoupení v populaci: 3,5% (1,5% muži a 2% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: idealismus
Ideální zaměstnání: básník, hudebník, učitel, terapeut, aktivista, spisovatel, esoterie, umění, psycholog
Slavné osobnosti: William Shakespeare( 1564-1616, anglický básník a dramatik), Helen Keller (1880-1968, americká spisovatelka), Julia Roberts ( americká herečka, držitelka)
Popis: citově zranitelný, nesobecký, často se dívá na svět v růžových barvách, oplývá velkou fantazií a představivostí, dokáží přinášet velké oběti.

INTJ - Analytik
Zastoupení v populaci: 2,5% (2% muži a 0,5% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: názorová nezávislost
Ideální zaměstnání: stratég, analytik, vědec, politik, chemik , fyzik
Slavné osobnosti: Stephen Hawking ( britský teoretický fyzik)
Popis: dokáže předvídat budoucnost a má o ní přesné představy, nezávislý a rozhodný, jsou kritičtí a mají logické myšlení.

INTP - Vědec
Zastoupení v populaci: 3,5% (z toho 2,5% muži a 1% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: logické uvažování
Ideální zaměstnání : programátor, vědec, matematik, filosof, ekonom, astronaut, architekt, chemik, fyzik, přírodní vědy.
Slavné osobnosti: Albert Einstein (1879-1955 fyzik), Charles Darwin (1809-1882 britský přírodovědec)
Popis: řídí se postupy a má logické myšlení, společnost nechápe, nepořádný, samotář až podivín, o všem dlouho přemýšlí a je nerozhodný. Oplývá vysokou inteligencí.

ESTP - Dobyvatel
Zastoupení v populaci: 6,5% (4,5% muži a 2% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: nepředvídatelnost
Ideální zaměstnání: závodník, zpěvačka, politik , manažer, publicista, generál
Slavné osobnosti: Bruce Willis ( německo- americký herec), Donald Trump( americký obchodní magnát), Madonna (americká zpěvačka)
Popis: nechybí mu sebevědomí, rád vítězí, snaží se být ve všem první, rád překonává překážky, je nepořádný a nebojí se riskovat.

ESTJ (extraversion, sensing, thinking, judgment) - Strážce
Zastoupení v populaci: 15% (8,5% muži a 6,5% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: uvážlivost
Ideální zaměstnání: manažer, právník, ředitel, politik, podnikatel, policista
Slavné osobnosti: Billy Graham( americký kazatel), George W. Bush ( bývalý 43. prezident USA)
Popis: společenský, rád vystupuje na veřejnosti, dominantní a vůdčí osobnost, vyrovnaný, spolehlivý. Tento člověk je orientovaný na konečný výsledek.

ESFP - Bavič
Zastoupení v populaci: 10% (4% muži a 6% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: veselost
Ideální zaměstnání: herec, bavič, prodejce, zpěvák
Slavné osobnosti: Elvis Presley(americký zpěvák a herec), Goldie Hawn (americká herečka a tanečnice)
Popis: má rád společnost, je optimistický, rád se baví a je veselý. Rád je středem pozornosti. Nesnáší nudu, a žije každý den naplno.

ESFJ(extraversion, sensing, feeling, judgment) - Pečovatel
Zastoupení v populaci: 15% (4% muži a 11% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: harmonizace
Ideální zaměstnání : humanitní pracovník, sociální pracovník, zdravotnictví
Slavné osobnosti: William McKinley (1843- 1901, 25.prezident USA), Danny Glover ( americký herec)
Popis: miluje společnost, přizpůsobuje se většině, nerad mluví o svých zážitcích a nerad se svěřuje, nadevše milují rodinu a domov.

ENFP - Optimista
Zastoupení v populaci: 7,5% (3% muži a 4,5% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: optimismus
Ideální zaměstnání: herec, bavič, zpěvák, návrhář, novinář / reportér, malíř, spisovatel, básník
Slavné osobnosti: Sandra Bullock ( americká filmová herečka)
Popis: má rád společnost, je přátelský, otevřený a komunikativní. Je umělecky nadaný, často a snadno se nadchne pro nové nápady. Špatně snáší odmítnutí.

ENFJ - Učitel
Zastoupení v populaci: 3,5% (1,5% muži a 2% ženy)
Nejvýraznější vlastnost: přesvědčivost
Ideální zaměstnání: učitel, psycholog, diplomat, psycholog, herec
Slavné osobnosti: Abraham Maslow( americký psycholog, pyramida hierarchie potřeb), Ben Stiller ( americký herec), Ben Affleck ( americký filmový herec)
Popis: společenský, má dobrý odhad na lidi, pracující a má rád pořádek. Je ohleduplný, laskavý a citlivý. Jeho slabé stránky jsou kritičnost a manipulativnost.

ENTJ - Vůdce
Zastoupení v populaci: 5%
Nejvýraznější vlastnost: vůdcovství
Ideální zaměstnání: politik, právník, podnikatel
Slavné osobnosti: Richard Nixon (1913-1994,byl 37. prezident USA), Harrison Ford ( americký filmový herec)
Popis: energetičtí a rozhodní, stanoví si cíle kterých chtějí dosáhnout, uvažují racionálně. Rádi kritizují a nají sklony k arogantnosti.

ENTP - Vizionář
Zastoupení v populaci: 4,5%
Nejvýraznější vlastnost: vynalézavost
Ideální zaměstnání: komik, bavič, vynálezce
Slavné osobnosti: Tom Hanks ( americký filmový herec a režisér), Thomas Alva Edison ( 1847-1931, americký vynálezce)
Popis: asertivní člověk, potřebuje si plnit své sny, chce plnit náročné úkoly a neustále se učit a rozvíjet. Je autoritativní a překypuje inteligencí.


zdroj: www.psychotest.net,nazory.cz, http://www.mujtyp.cz/

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse