Jak číst v lidech díky řeči těla

Je řeč těla významnou součástí komunikace?

Když přijde na řeč těla, je tu slavná studie, která byla mnohdy i nesprávně citovaná. Některé citace této studie říkají:

  • 80 % veškeré komunikace je neverbální.
  • Pouze 7 % toho, jak komunikujeme, je slovy.
  • 55 % je sděleno skrze tělo, 38 % tónem hlasu a pouze 7 % slovy.

Tyto statistiky jsou založeny na výzkumu Alberta Mehrabiana komunikační schopnosti vydané roku 1967 (Mehrabian 1967). Problém je v tom, že někteří lidé, zejména média nebo dokonce výukové oblasti, interpretovali výsledky poněkud nesprávně. Z nějakého důvodu usoudili, že naše slova znamenají velmi málo v porovnání s naší řečí těla nebo tónem hlasu.

Pojďme se nad tím na chvilku zamyslet. Pokud je to pravda a pokud na slovech tolik nezáleží a interpretace řeči těla a tónu hlasu je vše, co potřebujete, tak bychom měli být schopni rozumět 93 % cizích filmů. Jak ale víme, je to nesmysl, vraťme se proto k originální studii a podívejme se, o čem to celé bylo.

Vlastní studie ukázala, že když jsou lidé v emocionálním stavu, tak se projeví nejednotnost, kdy jsou jeho postoje sdělovány verbálně nebo vystupováním. Tudíž v některých případech má jeho tělesné vystupování tendenci dominovat a může být použito k odvození pravého postoje člověka. To je významný výsledek, který má dalekosáhlé důsledky.
Zde je souhrn toho, o čem studie mluví:

  • Slova jsou jen část zprávy, kterou dostáváme, ale stále jsou kriticky důležitá. Komunikace obsahuje také řeč těla, neverbální signály a tón hlasu, které mohou přidat nebo doplnit význam zprávy.
  • Když někdo mluví o svých pocitech a postojích a je zde neshoda mezi slovy a jeho řeči těla, při rozhodnutí o pravém záměru řečníka můžeme spoléhat na řeč těla.
  • Neverbální signály podporují řečená slova přenesením řečníkových pocitů.
  • Pokud komunikujeme pouze slovy, nedostatek dalších signálů může vést k chybné interpretaci. Toto je zvláště významné, když je konverzace vysoce emocionální. Klasický příklad je nedorozumění v textových zprávách (e-mail, SMS).

 

Jak vylepšit vaši komunikační dovednost

Nyní když znáte důležitost řeči těla a její interpretace, přichází otázka, jak byste s tím měli pracovat a jak číst lidi interpretací jejich neverbálních signálů. Měli byste hledat určité gesto, a jakmile jej spatříte, usuzovat, o co jde? Můžete jednoduše imitovat gesto a doufat, že ostatní budou oklamáni?

Ke čtení řeči těla s lehkostí se musíme zaměřit na tři faktory: Kontext, Shluk a Shoda.

 

Kontext

Toto je prostředí, ve kterém se akce odehrává. Obsahuje také historii mezi zúčastněnými osobami, jejich vztahy a jejich rolí. Například překřížené ruce obvykle znamenají, že je osoba defensivní. Nicméně, pokud osoba není dost oblečená a v pokoji je chladno, tak to nemusí znamenat, že je defensivní, je jí prostě jen zima. Podobně pokud je osoba podřízená druhé, dává jí smysl ukázat signály poddajnosti před autoritou, jako například pohled dolů nebo neudržování očního kontaktu. Tyto signály by měly být interpretovány v rámci kontextu. Abyste špatně neusoudili, že ta osoba je slabá nebo postrádá sebevědomí jen proto, že jste určité gesto vyhodnotili mimo kontext.

Shluk

Vždy se zaměřte na čtení řeči těla lidí jako na celek, ne jednotlivě. Jeden neverbální signál může být špatně interpretován a být zavádějící. Pokud ignorujete slova a zaměřujete se na čtení osoby neverbálně, musíte se dívat na všechny signály, které shrnují chování a stav mysli té osoby. Například jen proto, že se osoba potí a sahá si na nos, to neznamená, že automaticky lže. Tohle jsou také známky stresu, ale stres nemusí být nutně výsledkem lhaní. Toto je typické při výslechu, kdy osoba, ať už vinná nebo nevinná, projevuje tyto znaky, protože je jednoduše pod intenzivním stresem z kontroly vysoce postavených autorit - v situaci, kdy je v sázce mnoho. Pro správnou interpretaci musíte hledat neverbální signály a gesta, které přispívají k určitému stavu, ale také ty, které ho mohou popírat.

Shoda

Jakmile jste uvážili kontext a vyhledali shluky neverbálních signálů, posuďte shodu; pasuje vše s tím, co osoba vlastně říká? Myslíte si, že signály, slova a to, co víte o charakteru osoby, vede k jasnému závěru? Je zde rozpor mezi verbálními a neverbálními signály? Co to může naznačovat? Jak můžete hlouběji zkoumat, abyste rozporu rozuměli lépe? Napovídá rozpor, že se vás osoba snaží oklamat, nebo k tomu může být i jiný důvod? Dává v kontextu smysl, že by řeč těla osoby napovídala něco jiného, než to, co osoba říká? Zkrátka shoda naznačuje, že abyste úspěšně četli a interpretovali řeč těla, musíte dát dohromady vše včetně slov k dosažení smysluplného závěru.

Jakmile tyto tři faktory zvážíte, můžete udělat informované rozhodnutí ohledně záměrů, postojů a myšlenek druhé osoby.

 

 

Příklad čtení řeči těla

Interpretace:

Muž vlevo:

1. Ruce jsou sepnuté. Je defensivní a nechce dát žádná vodítka k jeho pozici.
2. Překřížené nohy. Je defensivní.
3. Výraz v obličeji. Neusmívá se a nevypadá přesvědčeně. Dívá se přímo na ženu vpravo, která je jeho hlavním zájmem.
4. Orientace těla. Celé jeho tělo je přímo otočené k ženě napravo. Je konfrontační s ženou napravo a defensivní. Jeho chodilo také ukazuje k žene napravo.

Žena uprostřed:

5. Gestikulování. Prudké gestikulování se používá k ospravedlnění určitého postavení.
6. Nohy od sebe. Nohy nejsou zkřížené, místo toho jsou od sebe. To značí výhružný postoj.
7. Přímý oční kontakt se ženou vpravo. Další potvrzení přímého soustředění a útoku.

Žena vpravo:

8. Ukazování na sebe. Klasiccké defensivní gesto ospravedlňující postavení.
9. Nohy jsou těsně u sebe. Naznačuje defensivní postoj.
10. Přímý oční kontakt. Dívá se přímo na osobu, která ji napadá, aby udržela soustředění.

 

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse