Hard skills a soft skills

Hard skills (tvrdé dovednosti)

Dají se poměrně dobře naučit, jejich ovládání jde snadno změřit - lze předpřipravit modelové řešení.

Patří sem jazykové, vědomostní a technické dovednosti - schopnost řízení auta a zvládnutí silničního provozu, práce s programy.

Soft skills (měkké dovednosti)

Schopnosti jít příkladem - komunikační dovednosti - verbální i neverbální, písemné i ústní, individuální i týmové, vedení týmu, koncepční myšlení, odolnost vůči stresu, zdravé sebevědomí, tolerantnost, uznávání morálních i etických hodnot.

Dají se daleko hůře měřit a jsou méně hmatatelné, ale jsou však neméně důležité. Schopnost je daná temperamentem a působením naší rodiny.

Soft skills nejsou novým požadavkem, jen nebyly tolik diskutované a potřebné jako dnes. Člověk, který má tyto vlastnosti je výkonnější, efektivnější a má lepší vztahy s lidmi na pracovišti. V dnešní době má takový člověk velkou šanci uspět a je velmi žádaný na trhu práce. Firmy kladou velké požadavky právě na soft skills, které si prověřují již během přijímacího řízení jehož součástí je Assessment Centra ( assessoři si všímají , které soft skills účastníci ovládají a které jim dělají problémy).

U pracovního pohovoru se nesetkáme přímo s pojmem hard a soft skills, ale zeptají se na tvé silné stránky, co ti jde, jak umíš pracovat s počítačem, jak umíš komunikovat a prodat se.

Nelze jednu dovednost upřednostnit před druhou. Obě jsou důležité, záleží jaké zaměstnání budete vykonávat:

  • vedoucí pozice posuzují se měkké dovednosti např. motivování zaměstnanců, vedení porad
  • dělnické pozice přesouvají se spíše na tvrdé dovednosti např. práce se stoji, bezpečnostní pravidla

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse