Evženie, Leonid a Raoul (Raul)

V občanském kalendáři dnes slaví svůj svátek Evženie. Základem tohoto jména i jeho mužského protějšku je Eugen, což doslova znamená „blahorodý" nebo „urozený". U kořenů jména stojí dvě řecká slova: eu („dobře") agenus („rod").
V církevním kalendáři má Evženie svůj svátek hned dvakrát (9. března a 25. prosince). Nejbližší dnešnímu dni je březnová Evženie Marie od Ježíše. Vlastním jménem se jmenovala Marie Evženie Mileretová a narodila se 26. srpna 1817 v Metách (Francie). Zajímala se o výchovu dívek, a proto roku 1834 založila Společnost sester od Nanebevzetí. Asumpcionistky, jak se jim také říká, se rozšířili po celé Evropě a Americe, dostaly se dokonce až na Filipíny. Marie Evženie zemřela 9. března roku 1898 v Paris-Auteuil (Francie) a 9. února roku 1975 ji papež blahořečil.
V českém křesťanském kalendáři má dnes svátek Leonid. Toto jméno bychom nalezli spíše v ruském prostředí, ale původem sahá až do řeckého období. Leónidás se jmenoval slavný a statečný spartský král. Nic složitého v jeho jméně však nehledejme. Znamenalo, zeje synem kóna - tedy „lva". Stejně tak je tomu i u ruského Leonida. Jestliže však spartský panovník byl skutečně hrdinným válečníkem, jenž položil za svůj národ i život, nechvalně známý ruský Leonid Brežněv patřil spíše k podlým a hanebným diktátorům.Dalším dnešním oslavencem je Raul či Raoul. Toto jméno, znící nesporně francouzsky, je rozšířené opravdu zvláště ve Francii. Vzniklo během vývoje jména Rudolf a je jednou z jeho starších variant. Znamená tedy „slavný vlk".Jméno Raul evokuje svět rytířů a skutečné je nosili mnozí středověcí urození bojovníci. Mezi nejdávnější a nejslavnější patří Raoul de Cambrai, který padl roku 943 a je hrdinou celé řady starofrancouzských balad. Jmenovali se tak i duchovní - například Raoul, převor premonstrátského kláštera v Cháteau-de-Mortagne (poblíž Bordeaux ve Francii), je v kalendáři připomínán právě dnešního dne, k výročí svého úmrtí roku 1217. A nesmíme zapomenout ani na našeho vynikajícího herce Raoula Schránila, jenž do této společnosti skvěle zapadá.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse