Daniela, Petr (Claver) a Gorgon

Jméno Daniela, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, má hebrejský původ a znamená „Bůh je můj soudce"". Je ženským protějškem Daniela.Toto jméno nosil největší starozákonní prorok, který se narodi! roku 610 před Kristem. Působil v době, kdy lid izraelský žil v babylonském zajetí. Byl to velmi vzdělaný člověk a ovládal umění vykládání snů a věštby. Jednoho dne si jej proto povolal babylonský král Nabukadnezar, kterému se zdálo, že ve snu viděl, jak se nad ním tyčí obrovská socha. Měla zlatou hlavu, hruď ze stříbra, břicho a boky z bronzu a nohy ze železa a z hlíny. Náhle přilétl ká¬men a úderem do nohou celou sochu proměnil v prach. Vítr jej rozvál a ká¬men se přeměnil v horu, která pokryla celou zem. Daniel sen vysvětlil takto: „Králi, zlatá hlava sochy, to jsi ty sám. Její části ze stříbra, bronzu, železa a hlí¬ny jsou království, která povstanou po tvém království. Některá budou silná, ji¬ná slabá. Žádné však nebude trvat navěky. Kámen pak je království Boží, které je větší než kterékoliv pozemské a nikdy nepodlehne zkáze."
V našem církevním kalendáři má dnes svátek Petr Claver (Klaver), který se narodil mezi lety 1580-81 ve Verdú (Španělsko). Ve věku 22 let vstoupil
do jezuitského řádu a záhy se rozhodl, že bude vykonávat křesťanskou mi¬sii. Po mezistanicích v západní Indii a v Santa Fé de Bogotá přijal v roce 1616 kněžské svěcení v severokolumbijském městě Cartageně. Zde, v cent¬ru obchodu s černými otroky, působil Petr Claver téměř 40 let. Staral se o duševní i tělesné blaho zdejších obyvatel a také tisíců otroků. Jako mno¬ho jiných misionářů, také Petr působil nejen jako kněz, ale i jako lékař, sbě¬ratel almužen, učitel a ošetřovatel nemocných. Krátce před svou smrtí prý řekl, že během svého působení v Cartageně pokřtil na 300 tisíc černochů. Proto jej nazývali „apoštolem černochů". Rozumí se, že takto náročný život Petra notně unavil, a tak se stalo, že když 8. září roku 1654 v Cartageně umíral, byl již zcela vyčerpán. Ve světovém kalendáři má svátek právě při tomto datu.
Dal ším dnešním světcem je Gorgon Římský, který se narodil někdy ve 3. století v Římě. Patří k velmi známým postavám mučedníků, ačkoliv o je¬ho životě toho mnoho nevíme. Zemřel v roce 305 za velkého pronásledo¬vání křesťanů. Tehdy vládl Římu císař Diokletianus, který má na svědomí smrt mnoha tisíců lidí. Gorgon byl popraven v Římě, podle tradice jej jeho přátelé pochovali na křesťanském hřbitově při římské via Lavicana, což je dnes široká a velice frekventovaná silnice vedoucí nalevo od Colossea. Gorgonův svátek je na seznamu mučedníků již od roku 354. V 8. století se jeho ostatky dostaly do slavného benediktinského opatství Gorze v Lotrin¬sku, které od té doby nese název sv. Gorgona.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse