Curriculum vitae (CV)

Curriculum vitae zkratka CV [síví ] běh života = životopis

Trend je strukturovaný životopis (má strukturu, je stručný a přehledný, obsahuje určité části ). Slouží potenciálnímu zaměstnavateli jako prvotní a základní informace o uchazeči. Životopis má písemnou podobu a je určen potenciálnímu zaměstnavateli, pracovníkům oddělení řízení lidských zdrojů (Human Resources).

Nedoporučuje se psát ručně s ohledem na čitelnost.

Standardem je CV v tištěné, elektronické podobě.

Cílem CV je předat mu základní informace o mé osobě. Hlavní prioritou je, aby zaujmul mezi tolika ostatními uchazeči a abych byl pozván k osobnímu pohovoru (interview). Především jde o obsah, ale také v menší míře i o formu, v jaké informace předáme (přehlednost, správné pochopení druhou stranou). Forma zpracování vypovídá o autorovi.

V CV se uvádí tyto informace:

  1. Osobní a kontaktní údaje: celé jméno včetně titulu, poštovní adresa (trvalé bydliště popř. i přechodné bydliště), telefonní kontakty, e-mail (pouze seriózní adresy). Může se uvést pohlaví (pokud není zřejmé ze jména uchazeče), národnost, rodinný stav. Nepsat údaje o dětech a jak jsou staré, věk (věková diskriminace)
  2. Vzdělání (vynechat základní školu)
  3. Zaměstnání od -do a pozice (popis místa)
  4. Znalosti/ dovednosti: PS, jazykové znalosti, počítačové znalosti, vlastnictví řidičského průkazu- skupina, technické dovednosti (obsluha nástrojů). Uvádějte certifikáty a doložte jejich znalosti.
  5. Doplňující informace: Zájmy, možnost nástupu, fotografie a reference (předchozí nadřízený/ zaměstnavatel- jméno, pozice, adresa a kontakt)

Časové údaje (vzdělání, praxe) je vhodné řadit chronologicky. První uvést poslední či aktuální údaj a postupovat do historie. Zdůrazníte tím aktuální resp. předchozí pozici v zaměstnání.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse