Behaviorální pohovor

Vyšší kola pohovorů - kompetenční /behaviorální pohovor ( behave = chovat se)

Tazatel zjišťuje měkké dovednosti (komunikace s nepříjemnými lidmi, vést a motivovat lidi, schopnost vyjednávat apod.).

Budou se nás ptát na konkrétní situace co se nám stalo v minulosti. Cílem tohoto přijímacího pohovoru je vycházet z praktických zkušeností a osobních zkušeností uchazeče. Vychází se z toho, že pokus se člověk nějakých způsobem choval v minulosti nebo zátěžové situaci, bude se tak s velkou pravděpodobností chovat i nadále. Dostáváme tak vysoce hodnotné informace o jeho pracovních návycích a dovednostech, nikoli pouze odpovědi, které chceme slyšet.

Základem metody behaviorálních pohovorů je umět klást otázky

  • otevřené - Kdo ? Co ? Kdy? Jak ? Proč ? Otázky, které zkoumají a jejichž cílem je shromáždit širokou škálu informací.
  • uzavřené - hledání odpovědi na jednotlivé fakta, používají se pro kontrolu.
  • alternativní
  • sugestivní
  • rétorické
  • hypotetické - otázky typu "jak byste se cítil, kdyby..." - tyto otázky vyžadují, aby se uchazeč o práci zamyslel v hlubším měřítku. Pomocí těchto otázek zjišťujete, jak by uchazeč o práci reagoval. Jeho odpověď však nesmíte brát doslova, v reálné situaci by možná reagoval odlišně.

Pomocí vhodné otázky se dozvíme o minulosti uchazeče a o tom, jak by své minulé zkušenosti a dovednosti mohl uplatnit v nové práci.

Ke konstrukci otázek se používá metoda STAR

S - Situation - konkrétní situace

T - Tasks - konkrétní úkol

A - Actions - konkrétní činnost

R - Results - konkrétní pracovní výsledky

Přípravou na tento pohovor je sepsat si silné stránky a ke každé si sepsat situaci, že tuto silnou stránku máme.

Využití v praxi

  • Výběr nových zaměstnanců
  • Hodnocení stávajících zaměstnanců
  • Nástroj pro další vzdělávání zaměstnanců

Behaviorální pohovor je dobré zkombinovat s dalšími metodami. Nedostatkem této metody je, že se tazatel ptá na kladné otázky. Je vhodné se ptát i na negativní věci a slabé stránky, které docílíme dalšími metodami (AC, kontrola referencí apod.)

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse