Tykání, nebo vykání?

Doposud jsem spolupracovníkům tykal, ale co dělat jako vedoucí týmu?

V tomto případě se k sobě budeme chovat tak, jak jsme zvyklí. U nových zaměstnanců začínáme vykáním a potom dle firemní kultury. V „Mladých" firmách si většinou nastolí tykání, podobně to bývá v týmech, které vytváří něco nového.


Pokud nabídnete tykání, berte zřetel, že druhá strana to nesmí odmítnout. Tykání je výrazem blízkých vztahů. Tykání mezi šéfem a podřízeným může být i na škodu- snaha získávat výhody. V pracovním styku může tykání usnadnit komunikaci, na druhou stranu může svádět k důvěrnostem. Pokud se na tykání necítíte, spolehněte se na svůj instinkt. Tykání mezi muži a ženami v zaměstnání, pokud ho vyžaduje nadřízený, může vypadat i jako sexuální harašení. Je jedno zda si tykáte či vykáte, důležitá je otevřenost, přátelské a spravedlivé chování k sobě navzájem.

Tykání nabízí vždy společensky významnější osoba- žena muži, nadřízený podřízenému, starší mladšímu. Není vhodné, aby ho žena nabízela nadřízenému.

Zdroj: kniha Konverzace se šéfem, autor Ralph Frenzel

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse