Rozvoj zaměstnanců

Požadavky a odborné znalosti kladené na pracovníky se ve společnosti neustále mění. Musíme se neustále vzdělávat, rozšiřovat a prohlubovat své znalosti a dovednosti. V moderní společnosti je to celoživotní koloběh rozvoje zaměstnanců od nejnižších pozic až po top manažery. Rozdíly jsou ve formě a rozsahu vzdělání. Musíme se zaměřit na rozvojové aktivity, které připravují pracovníky na flexibilitu (dokonalé přizpůsobení se) a na změny. Formovat jejich pracovní schopnosti tak, aby práci odváděli efektivně a byli firmě přínosem.

Pokud chtějí být organizace úspěšné a konkurence schopné, musejí věnovat vzdělání svým pracovníkům.

Nejčastější jsou organizační změny, které musí zaměstnanci dobře zvládnout a přizpůsobit se jim.
Objevují se nové technologie, kterým neškolení pracovníci nerozumí
Vzdělání zaměstnanců vytváří dobrou pověst podniku
Rozvoj informačních technologii
Zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a organizace na to musejí reagovat.
Snižování nákladů společnosti

Příklady jakým způsobem zle působit na osobní kvality zaměstnanců

odborné kvality - studium , samostudium z odborné literatury, kurzy
jazykové dovednosti - jazykové kurzy, samostudium
informační technologie -IT kurzy, samostudium, koučování
neschopnost ve funkci - přeřazení na jinou pracovní pozici, která odpovídá jeho specifikaci
hloupost, neschopnost - zařazení do práce která je pro něj jednoduše proveditelná a má stálé postupy.
nesmělost - kurz asertivity (schopnost prosazovat svůj názor), motivování (pochvala za dobře odvedenou práci), koučování (zvyšování sebedůvěry)
nespolehlivost - motivování (postihy)

Úloha vedoucích pracovníků a personálního útvaru

Vedoucí pracovníci sledují opakovaně své podřízené a rozhodují o tom, kdo a jak by měl být vzděláván.
Personální útvar navrhuje strategii vzdělávání pracovníků v organizaci. Tvoří organizační předpoklady pro vzdělávání.

Metody vzdělání

používané na pracovišti při výkonu práce - vhodné pro vzdělání dělníků

 • Instruktáž - zkušený pracovník názorně předvede novému pracovníkovi pracovní postup. Výhodou je obvykle rychlý zácvik.

 • Koučing z angl. Coaching „soustavně připravovat" - dlouhodobé instruování s kontrolou nadřízeného.

 • Mentoring - pracovník dostane rádce tzv. mentora, který mu pomáhá při práci a v jeho kariéře

 • Counselling - nejnovější metoda, vzájemná konzultace a ovlivňování. Pracovník se vyjadřuje ke všem problémům ve své práci a předkládá svoje návrhy na vzniklé situace.

 • Asistence - Nový pracovník asistuje vzdělanému pracovníkovi. Postupně odvádí stále více práce až přechází na samostatnou práci.

 • Rotace práce - provádí svěřené úkoly na různých stanovištích podniku.

používané mimo pracoviště, ať v podniku nebo mimo něj v různých školicích zařízeních - vhodné pro vzdělání vedoucích pracovníků, manažerů

 • Přednáška - přednášející podává informace posluchačům, jedná se o jednosměrný tok informací.

 • Přednáška spojená s diskuzí

 • Workshop se zaměřuje na praktické řešení problému. Slouží k dalšímu vzdělání a prohloubení svých dosažených znalostí, proto není vhodný pro začátečníky.

 • Brainstorming se pořádá ve skupině a hlavní úlohou je na dané téma vygenerovat co nejvíce nápadů. Je obecně známo, že lidé ve skupině vymyslí více než jednotlivci.

  graf
  počet nápadů v závislosti na počtu účastníků

 • Simulace je zaměřená na praxi, vyjednávání a umět se rozhodnout.

 • Manažerské hry - jsou zaměřeny na rozšíření praxe, samostatnost a ovládat své emoce

 • Vzdělání pomocí počítačů

 • Outdoor training „ učení hrou" kurzy týmové spolupráce. Skutečné hry se odehrávají ve volné přírodě, rozvíjí se kreativity a komunikační dovednosti.

 • Assessment centre (diagnosticko-výcvikový program) je moderní a vysoce hodnocená metoda nejen výběru, ale i vzdělávání manažerů. Řadí se mezi nejspolehlivější metodu. Účastník plní různé úkoly a řeší problémy tvořící každodenní náplň manažera. Lze měnit jejich frekvenci a vytvářet tak různou úroveň stresu, protože vše je řízené počítačem.

  Kdy je vhodné ho použít?
  Pokud chceme posoudit zde kandidát má vhodné předpoklady pro danou pracovní pozici tj. porovnání požadovaných dovedností, které jsou popsané v popisu pracovní pozice.
  Na co je nutné dbát při přípravě Assessment Centra?
  Dbát na výběr metod sběru dat a přizpůsobit ho požadavkům konkrétní firmy, dodržovat principy, správně sestavit úkoly a programy.


Samostudium by mělo být součástí vzdělání každého zaměstnance. Uplatnění by mělo být pro společnost, ale i pro vlastní potřeby.
Při vyhodnocení vzdělání je nutné zjistit, zda investice do školení přinesly požadované výsledky. Zda zaměstnanec je schopen využít je v každodenní práci. Důležité je sledování těsně po absolvování i s časovým odstupem. Můžeme porovnávat testy na začátku a porovnat je s testy po skončení celého programu. Tento postup je málo spolehlivý. Proto zkoumáme radši odezvu ze strany účastníků samotných kurzů, jejich osvojení a uplatnění vzdělání v praxi.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Brainstorming (graf), http://www.needful.cz/

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse