Přirážka, Marže

Protože klienty často upozorňuji na nebezpečí zlevňování – a na příkladu jim ukazuji, jaký dopad to má na jejich zisk - vím, že v pojmech marže, přirážka a rabat panuje velký zmatek.

Na příkladu tedy vysvětlím rozdíly:

Řekněme, že jste velkoobchod s kávou, kilogram nakupujete a dovážíte za cenu 70 Kč/kg a následně jej prodáváte za cenu 100 Kč/kg.

PŘIRÁŽKA je procentuální (ne korunové!) vyjádření podílu z ceny, který jste si k nákupní ceně přirazili. Počítá se jako "prodejní cena děleno nákupní cenou" (ProdC/NákC) a v našem příkladu je to 100/70 = 1,428. Jinými slovy prodáváte-li kávu za 142,8% nákupní ceny, vaše přirážka je 42,8%. (Přirážka je tak často používána při naceňování zboží, kdy si obchodník řekne, že chce mít na všem zboží X% přirážku a následně tímto číslem vynásobí nákupní ceny.)

Matematicky tedy: Přirážka = (ProdC - NákC) / NákC * 100

MARŽE, na druhé straně, vyjadřuje "kolik jsme vydělali". A používá se obráceně: Kupujete-li výše uvedenou kávu za 70 Kč a prodáváte ji za 100 Kč, váš hrubý zisk je 30 Kč. Marže vyjadřuje výnos z prodeje a počítá se "hrubý zisk děleno prodejní cena" (Zisk/ProdC), v našem příkladu pak "30 děleno 100" = 0,3 = 30% marže.

Matematicky tedy: Marže = (ProdC - NákC) / ProdC * 100

RABAT bývá s marží často zaměňován. Je-li v obchodním názvosloví marže ziskem, potom rabat představuje SLEVU, kterou prodejce poskytuje kupujícímu (například množstevní rabat) z obvyklé ceny.

Záměna přirážky a marže není neobvyklá, před časem se jí např. dopustil přímo ministr zdravotnictví a Česká lékárnická komora proto dokonce vydala následující zprávu:

* * *

PŘIRÁŽKA A MARŽE ... JAK SE TO NERÝMUJE

V současné rozjitřené situaci je obzvlášť nutné rozlišovat mezi termíny, které jsou zaměňovány nejen ministry, ale i lékárníky a snažit se důsledně o správnou terminologii.

PŘIRÁŽKOU tedy myslíme navýšení nákupní ceny a tím vytvoření ceny prodejní (lze nazvat "procenta zdola"). MARŽÍ, snad lépe výnosem, označujeme podíl našeho navýšení na prodejní ceně (lze nazvat "procenta shora").

Pokud bychom tyto veličiny vyjádřili v absolutní hodnotě dojdeme ke shodné částce v Kč pro konkrétní případ, avšak u obvyklého relativního vyjádření dojdeme k výrazně odlišným hodnotám, platí však jedno pravidlo: MARŽE je vždy menší než PŘIRÁŽKA!

Nejlépe lze osvětlit na příkladu (zjednodušeno o vliv DPH, který MARŽI ještě snižuje):

nákupní cena: 100 Kč
PŘIRÁŽKA: 20% (zde shodně i 20 Kč)
prodejní cena: 120 Kč
MARŽE: 16,67% (tedy 20 Kč ze 120 Kč)

Pozn.: při započítaní DPH (5%/19%) je koncová cena 126 Kč/142,80 Kč a MARŽE 15,87%/14%.

vztah MARŽE a PŘIRÁŽKY:

přirážka [%] marže [%] marže [%] při započítání 5% DPH
10 9,09 8,66
15 13,04 12,42
20 16,67 15,87
30 23,08 21,98

PŘIRÁŽKA je v lékárnách používána pro tvorbu ceny a je zakomponována i do vyhláškou regulované cenotvorby pro léky. MARŽE může být využita k výpočtu celkové přidané hodnoty vzniklé v lékárně (tedy toho, co lékárna vydělala bez započtení nákladů). Taktéž je v jiných oborech používána v cenotvorbě (knihy, cigarety).

Bohužel jsou i lékárníky tyto pojmy zaměňovány (tedy nejen ministrem a novináři) a často ještě doplněny dalším pojmem a to rabat, aby byl zmatek dokonalý. Vyzývám proto všechny kolegy, ať si tyto pojmy ujasní, vysvětlí všem zaměstnancům, kteří argumentují pro naši věc a přísně dodržují jejich správné užívání. My si nemůžeme oproti panu ministrovi dovolit vycházet ze špatných předpokladů - nám jde o holé přežití.

Zdroj: http://www.lekarnici.cz/module.php?module=36&article=3006

* * *

Další příkladné vysvětlení najdete také na http://vladimirvesely.blog.idnes.cz/c/9348/Vyznate-se-v-marzich-a-obchodnich-prirazkach.html

* * *

Pokud vztahy marže/přirážka hledáte na internetu, nenechte se zmást různými zápisy v internetových slovnících či encyklopediích. Tyto záznamy jsou bohužel mnohdy vytvářeny amatéry, kteří v tom samotní nemají jasno a vnáší pak to celé oblasti další zmatek. Např. záznam na http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/497571-marze bly jednu dobu chybný (a možná stále ještě je), stejně jako obdobný záznam na http://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%BEe. Náležitě je označen jako tzv. pahýl).

* * *

Víme, že mnoho lidí chápe tyto pojmy jinak a zvyk je železná košile, věřím ale, že tento článek vnáší do celé problematiky jasno.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse