Dochvilnost

Přesnost je výsadou králů. Nedochvilnost není vhodná. Může Vám zapříčinit spoustu nepříjemností. V zaměstnání i v životě. Zvláště v zaměstnání je nedochvilnost hrubou chybou. Na koncerty, divadelní představení apod. se chodí několik minut před zahájením. Na schůzky, večeře, návštěvy potom v přesný čas. Návštěva ohlášená má přednost před jakoukoliv návštěvou neohlášenou. Na návštěvy se nechodí dříve. Hostitele tím můžeme přivést do rozpaků, pokud nemá ještě obstarané všechny věci. Také by neměl nikdy čekat starší na mladšího, učitel na žáky apod.
Při soukromé schůzce venku platí povinnost přesného příchodu i pro dámy. V tomto případě by měl muž přijít o chvilku dříve, aby na něj žena nečekala. Pokud se stane, že se z nepředvídatelných důvodů zpozdíme, je velmi vhodné se omluvit. Pokud víme delší dobu, že se opozdíme, je vhodné se telefonicky nebo jinak omluvit, že nebudeme moci v dobu schůzky přijít .

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse