Zbyšek, Klement (Maria Hofbauer), Bernardin (Sienský)

Dnes má podle občanského kalendáře svátek Zbyšek. Jméno je vlastně domáckým tvarem Zbyslava nebo Zbyhněva. První složku jména tvoří sloveso „zbýti", takže dohromady by je šlo vyložit jako „zbyl hněv", ale jazykovědci se domnívají, že jde spíše o „člověka, kterému zbývá hněv". Najdou se i výklady jako „posilující hněv" nebo „rozlícený bojovník". Toto jméno je velmi oblíbené především v Polsku.
V českém církevním kalendáři se dnes sešlo více světců. Prvním je Klement Maria Hoffbauer, kterého slaví v ostatních zemích již 15. března. Klement nebo také Kliment má své základy v latinském clemens, jehož 2. pád zní ckmentis - „vlídný". Dnešní oslavenec byl již za svého života nazýván apoštolem Vídně a Varšavy. Jmenoval se vlastně Jan a narodil se 26. prosince roku 1751 v Tasovicích na Moravě v rodině českého řezníka Dvořáka a německé matky Marie (Sternové). Byl nejmladším z 12 dětí. Učil se pekařem, ale brzy utekl s jedním tovaryšem do Říma. Po návratu do vlasti pracoval v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma, po krátkém čase opět odešel do Itálie, kde se v Tivoli stal poustevníkem. Ale neustálý neklid jej žene z místa na místo. V té době již přijímá jméno Klement. Po zrušení poustevnických řádů Josefem II. se vrací k řemeslu, ale po nějakém čase ho již opět můžeme zastihnout ve Vídni, kde začíná studovat teologii. Studium dokončuje v roce 1785 v Římě, o rok později vstupuje do řádu redemptoristů a spolu s kněžským svěcením přijímá jméno Maria Hoffbauer. Následujících dvacet let působí v Polsku, zakládá školy a vyučuje bohoslovce. Avšak ani zde nepozná klidu, neboť v roce 1808 jej ze země vyhostí Napo leon. Klement se vrac í do Vídně, kde si získává vážnost svými kázáními, jimiž dokáže zasahovat i do veřejného života. Obliba u lidu mu však vynáší policejní dohled, jednu chvíli mu hrozí i nucená emigrace do Ameriky. Zachrání jej až intervence samotného císaře Františka. Po naplněném životě pak Klement Maria Hoffbauer umírá 15. března roku 1820 ve Vídni. V roce 1909 byl svatořečen, dnes je patronem Vídně (od 1914) a druhým patronem spolku tovaryšů.
Druh ým dnešním světcem je patron tkalců vlny Bernardin Sienský. Narodil se 8. září roku 1380 v Massa-Carrara (Itálie). Původně se jmenoval Bernardin Albizeschi. Brzy vstoupil do františkánského řádu a stal se z něho lidový kazatel a kněz. Urovnával spory mezi lidmi i italskými městy, kázal i proti bezbožnosti a zhýralosti Italů. Byl velmi oblíben u všech vrstev obyvatelstva. Zemřel 20. května 1444 a již za 6 let jej papež Mikuláš V. prohlásil za svatého.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse