Úvod - proč na řeči těla záleží

„Jsou zde čtyři cesty, a pouze čtyři cesty, kterými máme kontakt se světem. Jsme vyhodnocováni a klasifikováni těmito čtyřmi kontakty: co děláme, jak vypadáme, co říkáme, a jak to říkáme."

Dale Carnegie


Zrovna jste slyšeli někoho říct: „To je skvělé!"

Co tím ta osoba myslela? Nejspíš řeknete to záleží. Na čem to záleží? Zaleží na tom jak to řekli. Zkuste si to sami. Řekněte tu větu nahlas s tím, že jste potěšeni. Teď to řekněte se sarkasmem. Teď tu stejnou větu řekněte s překvapením. Zkuste to říct otráveně...

Co se tu stalo? Věta složená jen ze třech slov; nicméně jen změnou tónu, výškou a důrazem na určitou část věty, nabývá různých významů, přitom jste to zatím vyjádřili jen verbálně. Představte si ale, jak mnoho významů můžete dostat, když zapojíte gesta rukama a dalšími neverbálními signály.

Myšlenka, že komunikujeme nejen slovy, ale i celým tělem se nazývá řeč těla. Řeč těla obsahuje neverbální komunikaci včetně gest, postoje těla, výrazy obličeje, pohyb očí, dotykem, hlasem a osobním prostorem.


Proč na řeči těla záleží

Každý komunikuje řečí těla. Když dojde na učení se řeči těla, není to jen o učení se, jak komunikovat tělem; je to také o tom, být uvědomělí o neverbálních signálech ostatních lidí, jako způsobu, jak zlepšit komunikační schopnost. Někteří lidé se zajímají o řeč těla za účelem navázání vztahů tam, kde by tak snadno nevznikly. Jiní se o ni zajímají za účelem někoho ošálit nebo odhalit klam.

Dále ovládat tento způsob komunikace znamená také, být si vědom vlastní řeči těla. To pomůže rychle změnit váš postoj a gesta, abyste se vyhnuli nedorozumění. Jako snadný příklad si uvedeme: všichni jsme si vědomi významu zívání, které je obvykle spojováno s nudou. Když znáte tohle spojení a posloucháte nějakou osobu, měli byste být schopní se vyhnout nebo zamaskovat svoje zívnutí, abyste tuto osobu neurazili.

S rozsáhlejší znalostí řeči těla můžete kontrolovat zevnějšek s přesností, jako to dělají třeba politici. To vám umožní opatrně plánovat, jak chcete, aby na vás ostatní reagovali a jak chcete, aby se cítili. V konečném důsledku tím dokážete zvýšit svůj osobní vliv a vzezření.

To hlavní je však použitím řeči těla porozumět pravým emocím lidí, jejich záměrům a celkovému přístupu k vám, což vám nakonec pomůže vylepšit vaši komunikaci s nimi; zdali ji chcete prodloužit (protože jsou zajímaví), nebo zkrátit (protože jsou ošidní).

 

Co najdete v průvodci řečí těla

Tato stránka je startovní bod v průvodci v průzkumu řeči těla a neverbálních signálů. Řeč těla je rozsáhlé pole a je neustále zkoumáno. Je tu mnoho na naučení a jako dovednost byste to měli procvičovat pravidelně, dokud to umění neovládnete. Učení řeči těla požaduje analýzu sama sebe, cit pro detail a povědomí o posledních výzkumech a studiích na tomto poli.

Níže naleznete rejstřík k obsáhlému průvodci řečí těla. Tento průvodce je rozdělený na několik hlavních článků různých aspektů řeči těla, jako vylepšení prvního dojmu, lepší vystupování na veřejnosti, nebo řeč těla napříč různými kulturami. Co se týče gest a jejich interpretace, jsou poskytnuty v dílčích článcích, které se soustředí na specifické chování a emoce. Ty vám představí gesta a neverbální signály spojené s jednotlivými akty jako je klam nebo dominance a pomůžou vám interpretovat tyto gesta právně.

Průvodce můžete použít k sebevzdělávání, nebo můžete obsah použít ke vzdělávání jiných osob.

Pokud jste lektor, můžete benefitovat z řeči těla výukových materiálů a souvisejících produktů.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse