Silvestr/Sylvestr a Melánie/Melanie

V občanském i církevním kalendáři má dnes svátek Silvestr či, jak se dříve psalo, Sylvestr. Jméno má své počátky v latinském slově silvestris, jež znamená „lesní".Dnes si celý svět připomíná svátek papeže Silvestra I. Narodil se v Římě asi v polovině 3. století. Knězem se stal ještě před začátkem protikřesťanského teroru, který rozpoutal císař Diokletianus. Několik let žil v různých úkrytech. Papežem (římským biskupem) byl zvolen 31. ledna roku 314. Za jeho pontifikátu se uskutečnil první všeobecný koncil níkajský, který svolal v roce 325 císař Konstantin Veliký. Tohoto vladaře údajně pokřtil právě Silvestr I. Později se tato legenda ještě rozkošatila o tvrzení, že Silvestr císaře zázračně uzdravil, za což mu Konstantin věnoval celé město Řím.
O Silvestrovi se vypravuje je ště jedna legenda. Podle ní chtěla Konstantinova matka Helena převést svého syna k židovství. Nato došlo mezi Silvestrem a dvanácti rabíny k prudké hádce. Jedenáct jich Silvestr překonal. Poslední zabil býka, ale neuměl již zvíře přivést k životu. Silvestrovi se to prý podařilo. Dojati tímto činem, nechali se všichni včetně rabínů na místě pokřtít. Silvestrův kult se začal Evropou šířit od 5. století.
V kalendáři má dnes svátek také Melánie (možná je i varianta jména Melanie). Počátky tohoto jména lze vystopovat v řeckém slově melania, znamenajícím „čerň" nebo „temnotu". K nám se toto jméno dostalo z Francie.
Melánie pocházela z římské šlechtické rodiny, kde se narodila v roce 383. Po smrti svých rodičů věnovala veškerý zděděný majetek chudým, kostelům a klášterům. Spolu se svým manželem Piniánem si však neužili rodičovského štěstí, neboť všechny jejich děti předčasně zemřely. Od té doby žili oba manželé ve zdrženlivém manželství. Melánie putovala po celém tehdy známém světě a postupně navštívila mnoho významných osobností, jako byl Paulín z Noly, Rufin z Aquileje, Augustin z Hippa nebo Cyril z Alexandrie. V roce 417 se nakonec Melánie a Pinián usadili v Jeruzalémě a založili na Olivové hoře klášter. Pinián v něm zemřel roku 431 a jeho manželka Melánie 31. prosince roku 439. Melániin kult se šířil především ve východní církvi, kde také najdeme nejvíce jejích zobrazení. Většinou je nakreslena v řeholním nebo poustevnickém obleku, má u sebe kříž, palmu, kalich, džbán, umrlčí lebku nebo zelnou hlávku či jinou zeleninu. Na Západě je Melániiných zobrazení velice málo.Předvečer Nového roku byl vždy dobou plnou veselí. Lidé se od pradávna oblékali do zvířecích kůží, rohů a parohů a hořícími pochodněmi zažehnávali zlé duchy. Jedlo se vždy zvláštní pečivo. V okamžiku příchodu Nového roku otvírali všichni okna i dveře a rámusili s nádobím, aby vyhnali škodlivé emeritní duchy, kterým s koncem roku končí mandát, a přivítali s důvěrou a modlitbou rok nový, s čerstvou garniturou duchů dalších.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse