Robin, Martina a Baltylda

Dnes má v občanském kalendáři svátek Robin. Toto jméno je francouzského původu, ale brzy se rozšířilo i u Germánů a v anglickém prostředí. Pů­vodně znělo Robert a znamená, že jeho nositel je „slávou ozářený"" a má „skvělou pověst"".Robert ů je v kalendáři hned několik, Robina máme jenom jednoho. Snad nejproslulejším byl zbojník ze staroanglické pověsti - Robin Hood. Zdá se docela pravděpodobné, že v pozadí bájí stojí skutečná historická osoba. Zřejmě to byl vůdce anglických Sášů, kteří se stavěli na přelomu 11. a 12. století na odpor normanské okupaci. Je třeba říci, že marně. Někteří angličtí badatelé však tvrdí, že pravdivé je tradiční podání, podle něhož Robin pocházel z prastarého domácího rodu a jmenoval se prý Robert Earl of Huntingdon. Byl to typický Janošík. Zastával se prostého lidu, napadal bohaté, a žil proto jako vyhnanec v Sherwoodském lese (v hrabství Nottingham), kde kolem sebe shromáždil znamenitou družinu ostrých hochů. Sám Robin prý patřil k nejlepším lučištníkům v Anglii. Dnes je velice populární osobou po celém světě. Robin sice už dávno zemřel nebo možná ani nežil, ale jeho legenda žije dál.
V českém církevním kalendáři má svátek Martina. Toto jméno je latinského původu a znamená, že osoby s tímto jménem jsou „zasvěceny bohu války Martovi", a kvůli tomu jsou pořádně bojovné.
O životě a smrti mučednice Martiny, která má dnes jmeniny, kolují hotové legendy. Pravdy je v nich sice pramálo, ale již v 7. století jí byla v Římě zasvěcena oratoř. Papež Urban VIII. prohlásil roku 1634, že byly nalezeny její ostatky, a krátce poté nechal vybudovat kostel sv. Lukáše a Martiny.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse