Richard, Nikita, Filipa a Filipina

V občanském kalendáři má dnes svátek Richard. Toto hrdé jméno pochází od staroněmeckého Ríchart, tedy „tvrdý, přísný vládce". První složka slova, rík („vládce"), pochází zřejmě z keltštiny a připomíná latinské rex čili „král". Druhá část han znamená „tvrdý" a objevuje se také ve jméně Leonard.
Dnešního dne si připomínáme Richarda z Chichesteru. Narodil se kolem roku 1198 v anglickém Wichu (dnes Droitwich). Byl synem bohatého statkáře. Svého otce však velmi zklamal, když se odmítl oženit s bohatou dívkou. Aby nebyl otci na očích, odešel raději z domova a začal studovat římské a církevní právo v Oxfordu, Paříži a Bologni. A právě jeho někdejší učitel arcibiskup Edmund z Canterbury jej roku 1235 povolal za svého kancléře. Oba se však znelíbili králi Jindřichovi III. Museli proto odejít do vyhnanství, kde v roce 1240 Edmund zemřel. Richard odešel do Orleansu studovat teologii, ještě ve Francii byl vysvěcen na kněze a v roce 1244 jmenován biskupem v anglickém Chichesteru. To se však nelíbilo jíž zmíněnému anglickému králi Jindřichovi III. Spor musel nakonec rozhodnout samotný papež. Rozhodl v prospěch duchovního, a tak mohl v roce 1247 Richard svou diecézi konečně od panovníka přijmout. Působil v ní až do své smrti 3. dubna 1253. Pokoušel se vždy pomáhat všem chudým a obzvláště se snažil nastolit všude kázeň a morálku, což nebylo ani tehdy vůbec jednoduché. Na sklonku svého života se angažoval při vyslání křížové výpravy k osvobození Svatého hrobu do Jeruzaléma. Po smrti byl pochován v diecézní katedrále, avšak roku 1538 byl jeho hrob zcela zničen.
V církevním kalendáři má dnes svátek Nikita. Jméno má své počátky v řeckém slově nikétés, což značilo „vítězství". Nikita je jménem rozšířeným spíše ve východoevropských zemích. Původně znělo řecky Niketas a jeho nositelem byl opat kláštera na proslulé hoře Olympu, který, podobně jako Makarius, na něhož jsme vzpomínali 1. dubna, hájil obrazy a sochy proti obrazoboreckému ničení, podporovanému byzantskými císaři. Zemřel ve vyhnanství roku 824. Nejvíce toto jméno asi proslavil bývalý šéf sovětských komunistů Nikita S. Chruščov, bušící svým sešlapaným střevícem o řečnic¬ký pult při projevu v OSN.
Dalším dnešním jménem, které se objevuje v kalendářích, je Filipa/Filipí-na. Jedná se o jméno řecké a vykládá se jako „milovnice koní". Je ženským protějškem jména Filip, které rovněž znamená milovníka těchto ušlechtilých a vznešených zvířat. Dnešní Filipa byla dívkou ze skupiny křesťanek usmrcených roku 304 v řecké Soluni.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse