Marina/Maryna, Paulin a Záboj

V občanském kalendáři dnes nacházíme Marinu nebo také, jak se psalo dříve, Marynu. Existuje dvojí výklad tohoto jména. Podle jedněch badatelů je domáckým tvarem od Marie; její základní podobou by v tomto případě bylo hebrejské jméno Miryám. Někteří jazykovědci se domnívají, že ještě starším tvarem bylo egyptské merit amm, což znamenalo „milovaná bohem". Existují však také výklady jiné, které se přiklánějí k původu latinskému, kdy' je základem slovo maře, tj. „moře". Stačí si tedy jen vybrat.
V církevním kalendáři má dnes svátek Paulin. Římský kalendář připomíná více světců tohoto jména. My si připomeneme Paulína z Noly.Narodil se kolem roku 353 ve francouzsk ém Bordeaux v rodině vznešeného římského senátora. Pokračoval v otcových šlépějích a již roku 381 se stal místodržícím v italském kraji Kampánie. Založil rodinu, brzy se narodil i syn. Spokojené manželství však skončilo během jediné vteřiny, když jeho syn zemřel. Pro rodinu to mělo zásadní význam. Zdrcení manželé začali žít v naprosté zdrženlivosti a upnuli se svými modlitbami k Bohu. Jejich víra nabyla takové intenzity a vřelosti, že Paulín přijal o Vánocích roku 394 v Barceloně kněžské svěcení. Spolu se svou ženou pak odešel do Noly, kde se usadil poblíž hrobu Felixe z Noly, jehož si velice vážil. Zde setrval mnoho let v naprostém odříkání se světa ve společnosti stejně smýšlejících lidí. V roce 409 byl Paulín zvolen zdejším biskupem. Lidé přijali jeho jmenování s nadšením, protože byl široko daleko velice oblíben. V té době již neměl Paulín žádný majetek ani jakékoli světské potřeby. Vše rozdal, postavil i několik kostelů a špitálů. V biskupském úřadě setrval až do roku 431, kdy 22. června zemřel. Věřící, kteří ho pro jeho dobrotu milovali, jej pochovali v Nole a dnes jeho památku připomíná kaple sv. Paulína v domě sv. Felixe. Jeho ostatky se dostaly také do Říma, kde jsou uloženy v kostele sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově. Na svého milého biskupa vzpomínají v Nole doposud, 22. června se zde koná každoročně veliká lidová veselíce s průvodem.Paulín však není jediným význačným člověkem, který v Nole po sv. Felixovi působil. Ve městě zemřel také slavný římský císař Augustus a narodil se zde neméně slavný Giordano Bruno.Dříve bychom našli v kalendáři i jméno hrdiny Rukopisu královédvorského Záboje. Toto jméno je uměle vytvořené a jeho historickým protějškem je jméno Přědboj. O pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského se vede již po mnoho let ostrý boj. Jisté je, že oba byly nalezeny v letech 1817-18 a měly dokumentovat naši slavnou minulost. Velká většina badatelů se domnívá, že jde o podvrh, který mají na svědomí V. Hanka a J. Linda, dodnes se však vyskytují i zastánci jejich pravosti. Ať už je pravda jaká¬koliv, oba rukopisy sehrály velmi pozitivní roli nejen na poli národním, ale staly se také bohatým inspiračním zdrojem pro celou řadu našich umělců.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse