Marika, Jan (Bosco/Bosko)

Marika, kterou dnes nacházíme v občanském kalendáři, je ryze maďarskou domáckou formou jména Marie a u nás není příliš rozšířena.Marika, kterou dnes nach ázíme v občanském kalendáři, je ryze maďarskou domáckou formou jména Marie a u nás není příliš rozšířena.
V českém církevním kalendáři je naproti tomu jméno Jan, které je dáváno chlapcům již po mnoho staletí. Dnešní Jan se celým jménem nazývá Jan Bosco. Giovanni (Jan) Bosco přišel na svět 16. srpna 1815 v Becchi poblíž Turína (Itálie). Jeho otec zemřel, když byly Janovi právě dva roky. Jeho matka ho vychovala ve velké chudobě. V roce 1841 přijal kněžské svěcení a od té doby se věnoval výlučně výchově nejzanedbanějších hochů ve městě Turíně. Byla to práce nelehká, snažil se kupříkladu založit útulek, ale první chovanci mu utekli i s vybavením. Nedal se odradit, zkoušel to znovu, získával příznivce a po polovině 19. století vybudoval velkolepý ústav se školou a výukou řemesel, tehdy ojedinělý svého druhu. Měl také řadu mocných protivníků (jako každý, kdo dělá něco prospěného), a to dokonce i ve vysokých církevních kruzích. Ale nevzdal se. Již roku 1846 založil první oratoř sv. Františka Saleského a od roku 1859 začal organizovat kongregaci salesiánů dona Bosca. Papež Pius IX. ji definitivně schválil roku 1874. Konečně roku 1876 vznikla společnost salesiánských spolupracovníků. Také Sdružení sester Panny Marie Pomocnice (1872) pochází od Jana Bosca.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse