Klaudie a Gothard

V občanském kalendáři má dnes svátek Klaudie. Základem je latinské slovo claudus, jež znamenalo „kulhavý".Na jednoho nositele tohoto jména platí vysvětlení zcela přesně: jeho mužskou podobu totiž nosil císař Claudius, který vládl v letech 41-54 římskému impériu, a ten skutečně kulhal. Byl zvláštním císařem. Panoval s rozvahou a bez zbytečných ukrutností, to skutečně nebývalo v Římě zvykem. Byl spíše spisovatelem a historikem než vladařem.
Žen se jménem Klaudie nebo také Claudie je na světě bezpočet. Snad nejznámější z nich je nádherná žena jménem Claudia Cardinalová. Slavná italská herečka se proslavila především ve filmech Statek, Rocco a jeho bra¬tři, Krásný Antonio, Stárnutí, Gepard, Kůže a v mnoha dalších rolích.
V církevním kalendáři slaví dnes svátek Gothard (Godehard). Toto staroněmecké jméno je složeno ze slov Gott („Bůh") a hart, což znamená „tvrdý" nebo „silný". Proto se toto jméno překládá jako „v Bohu silný".
Dnešní oslavenec Gothard z Hildesheimu se narodil roku 960 v Reichersdorfu (Bavorsko) v rodině chudého rolníka. Mniši z nedalekého kláštera si brzy povšimli bystrého hocha a poskytli mu veškeré vzdělání. Ve třiceti letech složil Gothard řádové sliby a stal se z něho benediktinský řeholník. Během několika málo let se stal převorem a brzy nato i opatem. Pod jeho rukou klášter vzkvétal, a tak není divu, že roku 1022 byl na přání samotného císaře Jindřicha II. vysvěcen na hildesheimského biskupa. V následujících letech vzniklo v jeho diecézi kolem 30 nových klášterů a vyrostly nové školy. Biskup byl všeobecně velmi oblíben, a tak když 5. května roku 1038 zemřel, oplakávali jej všichni bez rozdílu. Byl pohřben v hildesheim-ském dómu, papež Inocenc jej svatořečil již v roce 1131. Gothard se stal prvním světcem z Bavorska, který byl kanonizován. Od té doby je patronem zedníků a modlí se k němu všichni, kdo mají dnu a revmatismus. I u nás máme na Gotharda svoji památku - má kostel v Praze-Bubenči, kde je vyobrazen na oltáři. Toto barokní dílo namalovala malířka Barbora Kraftová a jedná se o její jediné dílo u nás.Dnešní den patří mezi významné dny naší republiky. V roce 1945 vy-puklo v Praze ozbrojené povstání českého lidu proti německým okupantům. Bylo bezprostřední reakcí na zhroucení Německa, rozpad okupačního aparátu a rychlý postup spojeneckých vojsk. Vypuklo již 1. května místními vzpourami (Přerov, Nymburk) a vyvrcholilo ve dnech 5. až 9. května 1945 v Praze.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse