Justýna, je svátek P. Marie Růžencové, Sergius/Sergej a Bacchus, Libuše

V občanském kalendáři má dnes svátek Justýna nebo také Justina, ale na­lezli bychom ji i v kalendáři římském. Toto jméno má latinský původ a znamená „spravedlivá". Naši obrozenci ostatně toto jméno překládali jako Pravdomila nebo Pravoslava.Justina byla mučednicí a zemřela při krutém pronásledování křesťanů za prokurátora Maximiana kolem roku 300 v Padově. V tomto městě také od 6. století dodnes stojí její mohutný kostel.
V církevním kalendáři je dnes další z mariánských svátků. Ten dnešní je slaven na paměť bitvy u Lepanta a zavedl jej papež Řehoř XIII. v roce 1573. Od té doby růžencová bratrstva zavedla i zvláštní růžencovou slavnost (festům vel solemnitas S. Rosarii), připadající na první neděli v říjnu. Tu pak papež Klement XI. v roce 1716 rozšířil na celou katolickou církev jako výraz poděkování za vítězství nad Turky u Temešváru (Timi§oara, dnešní Rumunsko, 1715).
Dalšími jmény dnešního kalendáře jsou Sergius a Bacchus. Sergius je la¬tinská podoba nám známého jména Sergej. Původní význam jména se asi odvozuje od slova servare, což znamená „sloužící" nebo „opatrovatelský", ale časem se z něho stalo rodové římské jméno.
Sergius a Bacchus jsou v kalend áři připomínáni společně. Oba byli důstojníky římského vojska a pro svou křesťanskou víru podstoupili mučed¬nickou smrt. Jejich konec byl strašlivý: Sergius byl sťat a Bacchus ubičován k smrti. Žili ve 3. století a zemřeli kolem roku 305 v Sýrii. Zvláštní úcty se jim dostalo především v Orientě. Většinou bývají zobrazováni jako římští vojáci trpící svá rozdílná mučení.
Dal ším dnešním světcem je Ernst z Neresheimu. Narodil se v 11. století v Německu. Stal se benediktinským mnichem v Zwiefaltenu, odkud však v roce 1119 přešel do kláštera v Neresheimu, který tehdy nově vznikl severozápadně od Augsburgu, a hned se tam stal prvním opatem. Zúčastnil se křížové výpravy do Svaté země, při níž ho zajali Saracéni. Takového zajatce nemohlo potkat nic dobrého, a tak nepřekvapí, že jej po strašlivém trápení v Mekce umučili. Ernst bývá velmi často zobrazován s rumpálem a navijákem, protože podle tradice to byly nástroje jeho mučení.
Ve starším českém kalendáři měla svátek také Libuše, naše doba šiji však připomíná 10. července. Toto velice oblíbené jméno má staročeský původ ajeho základem je staroslovanské Ijub. Libuše je tedy „milovaná, líbezná či milá".

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse