Jak ovlivnit své emoce pomocí řeči těla

 

Ukázali jsme si, že čtení těla nám může pomoci rozumět ostatním, a pokud navíc vědomě přizpůsobíme naše vlastní neverbální signály, pomůže nám to lépe komunikovat s ostatními. Je možné, že znalost řeči těla nám může být ještě něčím prospěšná?

Ukazuje se, že vztah mezi naším mozkem a řečí těla je oboustranný. Pojďme si ukázat, jak tento princip pracuje v následujících dvou případech.


ÚSMĚV
Víme, že když cítíme emoce, jako např. radost, nastane v našem těle několik změn - změna srdečního rytmu, pocení, pohyb zygomatic major svalu vedoucího k úsměvu.

Co je ještě více zajímavé, že to funguje i opačně. Když změníme stav určitých obličejových svalů jako zygomatic major, začneme cítit emoci spojenou s tímto projevem, v tomto případě radost. Toto označujeme jako hypotéza obličejové zpětné vazby. O této teorii mluvil jako první Charles Darwin, který poukazoval na to, že fyziologická změna může mít dopad na emoci. Avšak testování této hypotézy nebylo jednoduché - jak subjekt měl udělat patřičný výraz bez cítění emoce, tak aby netušil o čem tento experiment je? Roku 1988, skupina vědců přišla s duvtipnou studií. Řekli subjektům, že určují jaké potíže mají lidé, když něco používají bez pomoci rukou. Experiment byl nastaven tak, že subjekty měly podržet pera v ústech třemi způsoby:

  • Pozice rtů. Nucený výraz v obličeji s výsledkem vrásčitého čela.
  • Pozice zubů. Nucený výraz v obličeji s výsledkem úsměvu.
  • Kontrolní skupina. Držení pera v nedominantní ruce.

Všechny skupiny měly za úkol vyplnit dotazník o tomto stavu, kde hodnotili obtížnost pohybů. Klíčový test však byl až na konci, kde byly subjekty požádány, aby ohodnotili vtipnost grotesek, které jim byly ukázány. Díky tomu neměly subjekty žádné specifické emoce před hodnocením grotesek, a tudíž mohli experimentátoři studovat efekt nucených výrazů tváře během toho, co subjekty vyhodnocovali grotesky. Výsledky ukázaly, že účastníci v zubní kategorii nahlásili větší pobavení, než účeastníci kategorie rtů. Tak se zdá, že Darwin měl přeci jen pravdu...
Závěr je jednoduchý: usmívej se a svět se bude usmívat na tebe. Úsměv tě učiní šťastnějším, to udělá šťastnějšími lidi kolem tebe a jejich úsměv ti přinese ještě více radosti.

emocni - usmev


HNĚV

Zkuste si následující cvičení. Změňte obličejový výraz na takový, který značí hněv nebo pohoršení. Můžete to udělat zvýšením napětí ve spodní, či prostřední části vašeho čela. Svaly corrugator supercilii stáhnou vaše obočí dolu, což povede ke zvrásnění vašeho čela. Proto...

Vyhýbejte se zvrásněnému obočí, dělá vás to naštvané, nebo příliš kritickými.

Jak se cítíte, když toto čtete? Když uděláte zvrásněné obočí, váš mozek vezme tento signál z vašich svalů a myslí si, že když jsou svaly v této poloze, tak „musím být naštvaný a znepokojený". Jinými slovy přijmutím určitého fyzického stavu můžete ovlivnit váš emoční stav.
Mnoho studií se pokoušelo změřit tento efekt a dosáhlo několika úžasných výsledků. Napřiklad, v jedné studii byly subjekty požádány, aby se podívaly na sérii obrázků slavných lidí, když budou mít zvrásněné obočí (Strack a Neumann, 2000). Výsledky ukázaly, že když měli účastníci zvrásněná čela, měli tendenci býti méně ohromeni celebritami a hodnotili je jako méně slavné, než když neměli zvrásněná čela. Studie předpokládá že, mimika může mít vliv na neemocionální pocity, což pro změnu může být podstata soudnosti.
Toto je mnohem více zajímavé, když zvážíte co je známo jako hypotéza pasivní zpětné vazby demonstrované rozličnými studiemi. Otázka zní, co se stane, pokud uměle vytvoříme konkrétní gesto nebo mimiku? V jedné studii, byla na čelo účastníků nalepena elastická náplast, aby uměle vytvořila zvrásnění. Poté byli požádáni o ohodnocení jejich dojmu na několik neutrálních věcí. Výsledky ukázaly, že zvrásněné čelo zredukovalo zájem osob o zmíněné věci. V jiné podobné studii, vědci umístili umělé slzy do očí účastníků, aby viděli, zda by samotné umělé slzy mohly vyvolat pocit smutku. Výsledek ukázal, že 53,8 % zúčastněných cítilo smutek, přičemž jen 28,6 % mělo dobrou náladu.

Tyto studie tvrdí, že určité výrazy obličeje nebo gesta fungují oběma směry, a to dokonce i když jsou vytvořeny uměle. Pokud cítíte úzkost, stres a hněv, svraštíte obočí, a když svraštíte obočí, tak budete pravděpodobně cítit vztek a menší zájem, což může ovlivnit váš úsudek. Toto je moment, kdy znalost vaší vlastní řeči těla může znatelně pomoci vylepšit kvalitu vašeho života, dělání rozhodnutí a mezilidské dovednosti. Hned jak rozpoznáte, že jste si osvojili určitý fyzický stav spojený s negativní emocí, zkuste relaxovat a vrátit se do více přirozeného stavu, nebo riskujete rozhodování během toho, co jste v potencionálně negativním emočním stavu.

 

SEBEDŮVĚRA
V nedávné studii bylo několik účastníků požádáno, aby drželi jeden ze dvou postojů během experimentu - shrbený nebo přímý. Během držení postoje měla každá skupina vyplnit falešnou žádost o zaměstnání. Měli zahrnout jejich přednosti a slabosti týkající se práce a zapsat je ve formuláři. Poté se měli účastníci ohodnotit, zdali jsou dobrými kandidáty pro tu práci. Výsledky ukázaly, že ti, co měli shrbený postoj, byli méně sebevědomí. Také se ohodnotili jako méně hodící se na práci, o kterou se ucházeli. Toto je další potvrzení ostatních studií, zmíněných výše; vaše tělo může silně ovlivnit pocity, stanoviska a následně vaše skutky.

JAK MŮŽETE KAŽDÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO TO, ABYSTE SVÝM TĚLEM OVLIVNILI MYSL
- Děláte jógu? Cítíte intenzitu vašich pohybů v rukou, těle a obličeji? Jako výsledek automaticky svraštíte obočí. Uklidněte své obličejové svaly, zhluboka se nadechněte a vraťte se do přirozeného stavu během toho, co si protahujete důležité svaly na nohou.
- Jste za počítačem? Písmo je malé a špatně se čte? Zamhouřete a tím aktivujete Corrugator supercelii. V tomto stavu pokračujte ve čtení. Zanedlouho pocítíte úzkost. Tato vaše úzkost vede k tomu, že uděláte chybu. A to vede k dalším problémům. V tomto bodu můžete začít svádět váš ubohý výkon na chyby počítače a na všechny a všechno za vaši dnešní špatnou zkušenost. Pamatujte ale - vše to začalo mhouření a řešte to. Uvolněte tyto oční svaly a vraťte se k produktivní práci s úsměvem a sebevědomým výrazem v obličeji.
- Měli jste těžký den a cítíte se unavení? Na cestě domů jste uvízli ve strašné zácpě? Váš den se právě ještě zhoršil. Co se stane, když vejdete domů a budete vypadat vystresovaně, nešťastně a naštvaně? Nejenže nejspíš zůstanete v tomto stavu, ale také to změní náladu doma, což zvyšuje pravděpodobnost dalších problémů. Váš den bude ještě více mizerný. Dříve než vejdete do domu, uvolněte váš obličej a usmívejte se. Nemusíte se cítit hned vesele. Vše, čeho v tomto bodu musíte dosáhnout, je přisvojení šťastného výrazu v obličeji; nekrčte obočí, uvolněte tváře, držte bradu nahoře, usmívejte se a buďte připraveni udělat oční kontakt, který říká „Rád tě vidím". Zbytek bude následovat automaticky. Vedlejší účinek je, že vaše rodina uvidí šťastnou tvář, jak se vrací domů a následně se bude cítit lépe a šťastněji. Tím jsou všechny problémy rázem zapomenuty, nebo se nezdají být tak důležitými.
- V zářivém slunečném dnu, kdy jste nuceni mhouřit oči, aktivujete ty signály, kdy vás corrugator supercilii dovede k pocitu smutku nebo rozrušení. To je důvod, proč jsou sluneční brýle tak skvělý nástroj, jak obrátit efekt, což vás uklidní, zatímco v nich budete vypadat dobře; dvě za cenu jedné.
- Soustřeďte se na dýchání, pomalu a klidně. Dýchejte hrudníkem, zatímco uvolníte břicho a hrdlo. Fyzická změna vás učiní emocionálně uvolněným a klidným, připraveným čelit výzvám dne.

 

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse