Jak mám vést první rozhovory se spolupracovníky?

Pokud máte jasné požadavky od nadřízeného, měli byste si promluvit i se spolupracovníky a jasně stanovit co se od nic očekává.

Domluvte si schůzku a oznamte jim předem o co se bude jednat. Podřízený bude pravděpodobně nervózní z toho co ho čeká. Je vhodné proto vytvořit příjemnou atmosféru. Začít pohovor přátelským rozhovorem popř. něco z jeho soukromí a o jeho pozitivních výsledcích. Zdůrazněte jeho silné stránky a zvláštnosti, aby do budoucna probíhala plodná práce.

Rozhovor nesmí být veden jako monolog, snažte se zapojovat do rozhovoru podřízeného.

Pokud jsou nějaké rozpory ve vašich představách rozhodněte se, zda to řešit hned. Často bývá lepší počkat, promluvit se všemi podřízenými a teprve potom se zabývat nakupenými problémy.

Při prvním rozhovoru se vyhněte jakýmkoli střetům. Pokud jsou požadavky podřízeného příliš velké, odsuňte diskusi na pozdější dobu pomocí taktického manévru.

 

Zdroj: kniha Konverzace se šéfem, autor Ralph Frenzel

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse