Gabriel, Kateřina Švédská a Berta

V občanském kalendáři dnes slaví Gabriel. Patřil mezi tři archanděly jmenované v bibli. Jméno je to samozřejmě hebrejské a vykládá se jako „muž Boží". Existuje také jiná výkladová varianta, která zní „přemohl mě bůh".
C írkevní kalendář si připomíná patronku filozofů Kateřinu. Svým původem se jedná o jméno řecké. Původně znělo Aikateriné a do latiny bylo přeloženo jako Ecaterina. Řecké slovo se vykládá jako „vždy čistá", rozumí se „panna". Toto jméno má všude na světě plno rozkošných podob. Každý jistě zná nějakou Katku, Kačenku, Katynku, Katušku nebo Káťu. Ani staletí tomuto jménu neubrala na přitažlivosti a stále oblíbené je i dnes. Bylo to jméno královen i prostých žen, nesla je vládkyně širé Rusy Kateřina Veliká i nestárnoucí a stále půvabná Catherine Deneuveová. Patronkou dnešního dne je Kateřina Švédská nebo také z Vadsteny. Byla dcerou Brigitty Švédské, která založila ve 14. století ženský Řád sv. Brigitty a zasadila se o schválení kongregace papežem.Také naše dějiny znají několik Kateřin. Povězme si dnes o té z Ludanic. Narodila se asi roku 1567, rodiče jí brzy zemřeli, a tak byla po dobu své nezletilosti odkázána na pány poručníky. Když se začal Petr Vok z Rožmberka ohlížet po nevěstě, padlo jeho oko právě na ni a její majetek. Netrvalo dlouho a 14. února 1580 stanuli oba před oltářem v Bechyni. Kněz spojil zvláštní pár. Zkušený a stárnoucí čtyřicátník si bral za ženu třináctiletou nevinnou dívenku. Po sňatku vyšlo najevo, že majetek mladé nevěsty je zcela rozchvácen, a její věno tak nebylo nijak ohromující. Posledního dne měsíce srpna roku 1592 ale zemřel Vilém z Rožmberka a z Kateřiny se rázem stává manželka nového pána rodového majetku. Petr je nyní zavalen starostmi, do počátečního okouzlení z nového svazku se vkrádají všední starosti. Kateřina sama vinu na problémech v manželství nenese, skutečnou tragédií je však pro ni její bezdětnost. Upadá do stále větší trudomyslnosti, jedná často bez rozvahy a tak marnotratně, „že by všecko rozmantlovala", jak po¬znamenal kronikář Břežan. Její choroba dostupuje vrcholu a život obou se stává velmi ponurým. Když 22. června roku 1601 Kateřina zemřela, její manžel velmi truchlil, protože ji i přes její nešťastnou nemoc stále miloval. Osobně napsal na dno víka od rakve své poslední rozloučení. Pak prodal rodové sídlo Krumlov a odešel do Třeboně, kde roku 1611 zemřel. Uschly tak dvě větve slavného rodu a nebylo jiných, jež by je nahradily.
Další dnešní oslavenkyně Berta, ačkoliv se to na první pohled nezdá, znamená „zářící" a svůj počátek má ve starohornoněmeckém jméně Berahta. U nás není toto jméno příliš rozšířeno.Dnešní den je všude od pradávna slaven jako Den ochránce nebes. Bylo přitom jedno, byl-li jím křesťanský archanděl Gabriel nebo pohanští bozi Heimdalla či Britannia, která ještě navíc ochraňovala hrdý Albion (Velkou Británii). V některých starých kalendářích je tento den také označen jako Den spořádanosti.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse