Drahomíra, Emilián, Kamil

V občanském kalendáři má dnes svátek Drahomíra. Je to staré slovanské jméno, které původně znělo Dragomira a lze je snad přeložit jako „drahý či slavný svět"".Nejznámější nositelkou tohoto jména je asi matka knížat Václava a Boleslava. Pocházela z kmene Stodoranů (kmen Polabských Slovanů) a patrně v roce 906 se uskutečnil její sňatek s Vratislavem Přemyslovcem. Tehdy byla již Drahomíra pokřtěna a stala se kněžnou. Byla prý prudké a ctižádostivé povahy, a tak po manželově smrti těžce nesla, že mladý Václav byl dán na vy¬chování k babičce Ludmile, která tím uchopila otěže vlády v zemi. Proto mu¬sela být Ludmila zavražděna (921). Nastalo krátké období poručenské vlády Drahomířiny, avšak již o rok později se Václav ujal samostatné vlády. Brzy vypukl mezi matkou a synem ostrý konflikt, po kterém Drahomíra musela opustit knížecí dvůr. Po nějakém čase se poměry uklidnily a Václav ji požádal, aby se opět vrátila. A tak se stalo, že byla přítomna jeho vraždě ve Staré Boleslavi, a prý nad jeho tělem hořce plakala. Chtěla se o něho postarat, ale nebyla si jista svým životem a musela nakonec ze země uprchnout.
V našem církevním kalendáři má dnes svátek Emilián, avšak s/ětový ka¬lendář si jej připomíná až 12. listopadu. Základem je jméno slavného římského rodu Áemiliů a k němu patřící přídavné jméno Aemilianus, jehož význam vystihuje naše slovo „soutěžící" nebo „soupeřící".
Dnešní světec Emilián Kukulát se narodil kolem roku 474 ve Verdeju (Španělsko). Čtyřicet let žil jako poustevník v jeskyni a zároveň byl i opatem skupiny mnichů v pohoří Cogolly. Byl velmi uctíván především v severním Španělsku.
V našem kalendáři měl dříve svátek Kamil. I toto vícekrát již vysvětlované jméno má římský původ, označovalo chlapce či dívky vhodné pro chrá¬movou službu. Jeho dřívější dnešní patron Kamil z Lellis byl však Ital a jeho příběh jsme si připomněli již 14. července.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse