Dobroslav, Bonifác

V občanském kalendáři má dnes svátek Dobroslav. Význam tohoto jména je na první pohled jasný. Dobroslav je „člověk, který svými činy oslavuje dobro". Toto jméno je rozšířeno u Jihoslovanů, Rusů a Poláků. U nás jsou častější domácí formy Slávek, Sláva nebo Dobroš, ve staročeštině říkávali Dobroslavům i Dobeš. Ženským protějškem jména je Dobroslava, které se říkává Dobruše nebo Dobruška.
V církevním kalendáři má dnes svátek apoštol Německa Bonifác (Win-frid/Winfried). Přišel na svět asi roku 672 ve vznešené anglosaské rodině v Devonu v jižním Wessexu (Anglie). Jeho křestní jméno bylo Winfrid. Od mládí byl vychováván v klášteře v Exeteru, později složil v Nurslingu řádo¬vé sliby benediktinského mnicha. Až do svých 41 let se věnoval vědě. Vyl¬žil bibli, napsal první latinskou gramatiku Anglie a také mnoho básní. Silné vnitřní přání stát se misionářem zavedlo Winfrida na jaře roku 716 spolu s několika druhy do pohanského Fríska. Avšak Germáni byli na válečné výpravě, a tak se poslové víry vrátili s nepořízenou do vlasti. V roce 718 odcestoval Winfrid do Říma, kde jej přijal papež Řehoř II. Udělil mu jméno mučedníka, který měl právě svátek, a tak se z Winfrida stal Bonifác. Potom se vydal opět na cesty. Působil v Hesensku, Bavorsku, západním Vestfálsku, Durynsku a Wůrttembersku a třikrát se vrátil do Říma, aby zde referoval o svých úspěších. Při druhé návštěvě jej papež jmenoval misijním biskupem, roku 732 dokonce arcibiskupem a papežským vikářem pro Germanii. Potom se Bonifác začal věnovat organizační práci. Založil a uspořádal četná biskupství, mezi jinými počiny nechal vystavět klášter ve Fuldě. V 80. letech se Bonifác rozhodl, že bude pokračovat ve svém misijním díle. Odešel znovu do Fríska, kde chtěl před čtyřiceti lety svůj úkol začít. Tentokrát zde našel plno lidí a podařilo se mu jich mnoho pokřtít, avšak 5. července roku 754 jej přepadli pohané a brutálně zavraždili. Křesťané jeho tělo přenesli a pohřbili v jeho oblíbeném klášteře ve Fuldě.
Bonifácovo dílo je úctyhodné, však je také v Německu dodnes velice ctěn. Stal se patronem diecéze Fulda, Durynska, ale také sládků a krejčích. Bonifác je znázorňován skoro vždy jako biskup. Zvláště krásná jsou znázornění na Bonifácově náhrobku ve fuldském dómu. Práce je mistrovským dílem Johanna Neudeckera. Jako mnicha jej naopak namaloval Perugino v kostele sv. Severina. V benediktinském oděvu je Bonifác na stropě opatského kostela v Ottobeurenu, u studny na mohučském tržišti je představen v podobě kamenné postavy s knihou, která je probodena dýkou.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse