Agáta, Kalist/Kallixt (I.) a Krasoslav

V občanském kalendáři dnes nalézáme Agátu. Dříve měla svátek 5. února a u nás jí říkali Háta. Agáta má řecký původ. Slovo agathé znamená „dobrá a laskavá" a někdy se za její českou podobu považuje Dobroslava.Patronkou tohoto jména je mučednice sv. Agáta, která byla uctívána v Catanii na Sicílii již od raných dob křesťanství. O jejím životě toho však mnoho nevíme. Žila snad ve 3. století a legendy o ní vypravují mnoho příběhů. Byla to prý velice krásná dívka ze vznešené rodiny, tak krásná, že si jeden starý senátor umínil, že ji musí dostat. Když jej však Agáta rázně odmítla, chlípník se rozzuřil a udal ji jako křesťanku. Vojáci s ní nakládali velice špatně. Nejprve ji vrhli do nevěstince, ale dívku nezlomili. Proto nastoupil kat a krutě jí mučil, až nakonec na následky těžkých zranění zemřela. Mučitelé se k ní chovali opravdu neuvěřitelně, dokonce jí odřezali prsy. Proto bývá Agáta znázorňována, jak nese na míse svá ňadra. Obrazy však nebyly příliš zdařilé, a tak se někteří lidé domnívali, že jsou to zvony nebo bochn íky chleba. Díky tomu je Agáta patronkou zvonařů a na její svátek bylo zvykem žehnat chléb.
V církevním kalendáři si dnes připomínáme papeže Kalista I. Někdy jsou také užívány podoby Kallixt nebo Calixotus. Jeho životní příběh v lecčems připomíná dnešní dobu. Jako mladík se dostal do otroctví u křesťanského pána, a protože ukázal velké vlohy pro finanční záležitosti, pověřoval jej jeho majitel důležitými úkoly. Zakrátko se stal z mladíka finanční expert. Úspěch mu však zamotal hlavu. Domníval se, že všemu rozumí, a pouštěl se i do věcí, na které jeho mládí nestačilo. A tak se stalo, že se zapletl do finančních machinací a podvodů. Potud je jeho příběh takřka současný. Jenomže starý Řím věděl, jak s těmito náhle zbohatlými a nepoctivými mladíky zatočit. A v tom se již tehdejší události od naší současnosti liší: Kalist byl odsouzen a po zásluze potrestán. Soud mu uložil nucené práce v sardinských kamenolomech. Zde měl dost času, aby zpytoval své svědomí. Po návratu si Kalist vybral duchovní dráhu, byl vysvěcen na jáhna, později se stal správcem křesťanského pohřebiště na via Appia, jež dodnes nese jeho jméno. Zde opět prokázal své schopnosti, které však tentokrát věnoval dobré věci. Po smrti papeže Zefyra byl v roce 217 dokonce zvolen papežem, ale tato volba byla některými křesťany silně kritizována, neboť Kalist prý byl velmi shovívavý ke všem hříšníkům a všem odpouštěl - věděl asi své. Jeho politika nebyla nejúspěšnější, protože podle legendy jej ubil k smrti srocený dav lidí. Ačkoliv byl dlouhá léta správcem hřbitovů, nebyl v Kallixtových katakombách pohřben, ale leží při via Aurelia.
V kalendáři bychom dnes také nalezli jméno Krasoslav. Jedná se o novodobé české jméno, které bylo uměle vytvořeno, aby jeho nositel „slavil krásu", případně mohl „být svou krásou slavný". Zdá se, že předobrazem tohoto jména byl římský Gracián.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF

FaceBook diskuse